Lidé postrádají služby a sportoviště

Některé služby, ale i větší možnosti sportovního vyžití by uvítali lidé v Komorní Lhotce. Dali to najevo v dotazníkovém šetření, kterým je obec oslovila v rámci tvorby strategického plánu svého rozvoje.

Ilustrační foto: tm

Na nedostupnost služeb poukázalo až 55 procent účastníků šetření. Vedení obce už na podzim začalo mapovat možnosti poté, co se na něj obraceli místní, že by chtěli větší obchod. Stav místních komunikací vadí 47 procentům lidí zapojených do šetření. Bezmála pětina respondentů považuje za nedostatečnou nabídku sportovního vyžití. „Také na tom už pracujeme,“ řekl starosta Komorní Lhotky Ivo Sztefek.

Anketa také ukázala, jak jsou lidé se životem v obci spokojeni. Na otázku, jak se jim zde žije, 34 procent účastníků šetření odpovědělo, že velmi dobře, 49 procent spíše dobře. Asi 14 procent si vybralo odpověď „ani dobře, ani špatně“. „Pouze mizivé procento respondentů uvedlo spíše špatně a ani ne procento špatně,“ těší starostu.

Do dotazníkového šetření se zapojilo 164 osob, z toho bylo 53 procent žen. Z hlediska věkového složení respondentů bylo šetření reprezentativní – téměř rovnoměrně se ho zúčastnily všechny věkové skupiny. Podle odborníků se také jasně ukazuje, že Komorní Lhotka je atraktivním místem k životu – desetina zúčastněných se do Komorní Lhotky přistěhovala v posledních pěti letech. Pět až dvacet let v obci žije 27 procent respondentů, stejný počet účastníků šetření zahrnuje skupina, která v Komorní Lhotce žije 20 až 50 let, a nejvíce odpovědí – bezmála třetinu z celkového počtu – zaslali lidé, kteří zde žijí od narození.

Práce na strategickém rozvojovém dokumentu Komorní Lhotky na léta 2023 až 2032 už spějí do finále. „S největší pravděpodobností budeme strategický plán schvalovat na zasedání zastupitelstva v únoru,“ dodal Ivo Sztefek.

Další zprávy z regionu