Lidé poznali, jaký byl život na Velké šanci

Se životem v historickém vojenském opevnění Velká šance se minulý týden seznámili účastníci pořadu, který pro ně ve spolupráci s Návštěvnickým centrem opevnění Šance připravili historik Muzea Těšínska Martin Krůl a předseda spolku Šance pro Šanci Jaroslav Rabajda.

Návštěvnické centrum nabízí lidem řadu zajímavostí. Foto: ba

Kromě spousty zajímavých informací o tom, jak kdysi šel život ve vojenském opevnění, si pro návštěvníky připravili promítání animací Velká šance v různých historických obdobích s komentářem. Jednalo se o léta 1663–64, 1763 a 1808–1809. Součástí pořadu bylo také promítání filmu Šance 1647, který přibližuje v různých sekvencích život v opevnění.

„Posluchače jsem seznámil s historií opevnění a také s tím, jak se kdysi stavěla. Kolega poté přiblížil vojenskou posádku v jednotlivých obdobích a pak následoval film z období třicetileté války. Scénář napsal Jaroslav Rabajda, autorkou filmu je umělkyně Sylwia Dwornicka z Cieszyna,“ přiblížil Martin Krůl.

Velkou šancí se zabývá od roku 2005, na toto téma obhájil doktorskou práci a také napsal knihu Šance v Mostech u Jablunkova. „Čerpám především z archivních a kartografických materiálů. Písemnosti se nacházejí v archivech ve Vídni, kde byly centrální vojenské úřady, Vratislavi a v Opavě,“ podotkl Martin Krůl a dodal, že jeho bádání historie vojenského opevnění stále trvá.

Komponovaný pořad o šancích je novou akcí pro širokou veřejnost. „Pro základní školy máme speciální program. Školy k nám jezdí v rámci hodin dějepisu. Pomocí našich exponátů, které v návštěvnickém centru máme, se žákům látka vysvětluje snadněji,“ sdělil manažer Návštěvnického centra opevnění Šance Petr Kolčárek.

Další zprávy z regionu