Lidé se bouří proti solární elektrárně

O vybudování fotovoltaické elektrárny na ploše přesahující 50 hektarů v lokalitě Loučky na katastru Vendryně usiluje pražská společnost zaměřující se na výrobu čisté energie. Investiční záměr se setkal se zápornou odezvou jak obce, tak i společnosti obhospodařující pozemky.

Pole mezi Třincem a Vendryní by měly na 30 let pokrýt fotovoltaické panely. Foto: ba

Bouří se rovněž občané regionu. Petici proti výstavbě elektrárny podepsalo 3 788 lidí a včera byla odeslána na Moravskoslezský kraj.

V průběhu dubna se na Vendryni prostřednictvím krajského úřadu obrátila společnost s žádostí o zahájení zjišťovacího řízení záměru ve věci výstavby fotovoltaické elektrárny ve Vendryni. Jedná se o firmu z Prahy, která cílí na vývoj projektů obnovitelných zdrojů energie. Působí na českém i slovenském trhu, ovšem rozvíjí svou činnost také v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Chorvatsku.

Elektrárnu hodlá postavit na soukromých zemědělských pozemcích nacházejících se mezi lokalitami Loučky a Černý potok, které katastrálně spadají pod Vendryni a leží po obou stranách silnice spojující Vendryni se sídlištěm Sosna.

„Rada naší obce k tomuto záměru jednomyslně přijala zamítavé stanovisko. Nejvíce nám vadí, že by elektrárna vznikla na zemědělských pozemcích, které patří mezi největší celistvé zemědělské plochy ve Vendryni, na kterých se aktivně hospodaří a tím by došlo k jejich znehodnocení. Třebaže se jedná o nezastavěnou oblast, elektrárna by výrazně narušila krajinný ráz naší obce,“ argumentoval starosta Vendryně Raimund Sikora a zdůraznil, že investiční záměr je v rozporu s aktuálním územním plánem obce. Dodal, že ve zmíněné lokalitě se hojně vyskytuje zvěř, především pak chráněná čejka chocholatá.

Vlastníkem pozemků, na kterých by mohla vzniknout fotovoltaická elektrárna, je Gustav Pilch. Pozemky pronajímá firmě Agricoop.

„Pronajali jsme je v době, kdy se naše firma nacházela v tíživé ekonomické situaci. Snaha zachránit firmu, která zaměstnává několik desítek lidí, byla natolik zásadní, že jsme akceptovali výhodnou nabídku zhodnocení našich pozemků, které mají nízkou bonitu půdy. Díky případné dočasné stavbě elektrárny by si půda odpočinula, nebyla by znehodnocována povětrnostními vlivy a chemicky ošetřována,“ argumentoval Gustav Pilch.

Zdůraznil, že od společnosti se mu dostalo příslibu, že stavba bude citlivě začleněna do okolního prostředí. „V tuto chvíli je nicméně výstavba elektrárny pouze v přípravné fázi a jednáme o možnostech vypovězení nájemní smlouvy,“ dodal Pilch.

Více se dočtete v dnešním vydání Třineckého hutníku.

Další zprávy z regionu