Lidé v Hnojníku brojí proti stavbě elektrárny

Velký spor se rozhořel v Hnojníku. Lidé protestují proti záměru soukromého investora, který má v plánu v tamní průmyslové zóně vybudovat výrobnu elektřiny.

Na zasedání zastupitelů v Hnojníku přišlo nebývalo hodně občanů. Foto: mr

Obyvatelé Hnojníku se bojí, že jim zařízení na výrobu elektřiny přinese zhoršení životního prostředí, a jsou odhodláni zamezit výstavbě stůj co stůj. Zástupce investora si ale za svým záměrem stojí a uklidňuje – provoz bude velice šetrný.

Už koncem května začali lidé z okrajové části Hnojníku pozorovat, že se něco v tamní průmyslové zóně děje. Postupem času vyvěraly informace o tom, že firma WCA Holding ve spolupráci s Eco Energy Solutions hodlá vybudovat ekologickou elektrárnu, která bude díky moderním technologiím přetvářet zemní plyn na elektřinu a teplo.

V první etapě firma začala svůj areál opravovat a přestavovat na dočasnou skladovací halu pro kogenerační jednotky. Lidé se začali bouřit a vše vyvrcholilo minulý týden na zasedání zastupitelů v Hnojníku, na které dorazilo velké množství občanů i se svým právním zástupcem.

„Už od května máme obavy, co se tady děje. Proběhla sice jednání na stavebním úřadě, i se samotným investorem, ale není běžné, aby se stavěla elektrárna a zastupitelé obce o ní nic nevěděli,“ hovořil za skupinku obyvatel Vladimír Skarka.

V sále se strhla bouřlivá debata. Lidé kritizovali, že vedení obce nehájí dostatečně zájmy svých obyvatel a je laxní k pochybení stavebního úřadu. Navíc vyšlo najevo, že některé stavby v objektu byly postaveny načerno a investor tak již musel zaplatit několik pokut. Občané také prozradili, že proti rozhodnutí stavebního úřadu podali na krajský úřad stížnost a ten jim vyhověl. „Krajský úřad vydal rozhodnutí, že ruší společný souhlas a věc vrací stavebnímu úřadu. Investor má nyní lhůtu na odvolání. Pokud se odvolá, bude se přezkumem zabývat ministerstvo pro místní rozvoj,“ uvedl starosta Hnojníku Miroslav Molin.

Snažil se vysvětlit občanům, že obecní úřad má v této věci svázané ruce. „My nemůžeme bránit podnikateli, aby když neporušuje zákony a drží se územního plánu, začal uskutečňovat svůj podnikatelský záměr. To prostě nejde,“ argumentoval starosta.

Vladimír Skarka ale upozornil: „Z rozhodnutí kraje jasně vyplývá, že byl porušen zákon a dotčená práva občanů. Možnost odvolání a zdůvodnění postupu investorem je sice možná, ale v samém důsledku dává pouze prostor pokračovat ve stavbě, která není povolena.“ Starosta Miroslav Molin si je vědom pochybení úředníka stavebního úřadu, ale na druhou stranu se ho i zastával. „Neměl důvod bránit přestavbě. Až se bude schvalovat zřízení elektrárny, tak tam budou zapotřebí všechna důležitá razítka včetně vyjádření ekologů,“ zdůraznil.

Jednatel společnosti Eco Energy Solutions Michal Kupsa se s místními lidmi už před časem sešel a záměr jim objasnil. „Především musím zdůraznit, že chceme vybudovat výrobnu elektřiny v průmyslovém areálu a veškeré záležitosti jsou v souladu s platným územním plánem obce Hnojník,“ ujistil Kupsa. Vysvětlil, že celý rozruch je nedorozuměním, stavba bude tvořena několika jednotkami, které svou velikostí připomínají unimobuňky, a o žádnou zastřenou metodu výstavby se nejedná. „Povolování procesu výroby energií je běh na dlouhou trať. My jsme potřebovali někam umístit naše technologie, proto jsme nejprve vybudovali dočasný sklad,“ argumentoval.

Celý článek si můžete přečíst v dnešním Třineckém hutníku.

Další zprávy z regionu