Lidé v Ropici chtějí procházkou po přechodu zastavit kamiony

Lidem bydlícím v Ropici u mezinárodního tahu I/11 dochází trpělivost. Na trápení, které jim způsobují kamiony, chtějí upozornit blokací dopravy. Kvůli přípravě akce se minulý čtvrtek sešly dvě desítky místních.

Silnicí protínající podélně Ropici denně projíždí tisíce vozidel. Ilustrační foto: ab

Nespokojeným lidem se nelíbí, že se dlouhé roky protahuje příprava stavby posledního úseku obchvatu obcí, silnice Třanovice – Nebory, která má odklonit tranzitní dopravu také z Ropice. „Je nejvyšší čas postavit se k nějaké formě protestu. Měli bychom se připravit na blokaci silnic I/11 a I/68, a to přecházením po přechodu pro chodce, tak jak to před léty probíhalo v Dobré nebo v Hrádku,“ řekla iniciátorka čtvrtečního setkání Alžběta Szkanderová.

Přítomní občané, mezi nimiž byli i radní obce Martina Opachová a Věslav Król a zastupitel Zbyhněv Nowok, se k návrhu přiklonili.

Zastupitel Nowok upozornil, že tato forma občanské neposlušnosti je na hraně zákona, pokud by se tedy akce konala, neměla by trvat dlouho, ale třeba jen deset minut. Řekl také, že ji bude třeba s dostatečným předstihem oznámit policii, obci a odboru dopravy třineckého magistrátu. „Přesto všechno musí být dodržen zákon o silničním provozu a velký důraz se musí klást na bezpečnost,“ dodal.

Někteří přítomní však neskrývali pochybnosti, zda jsou akcí něco schopni ovlivnit. „Položme si otázku, jestli to k něčemu bude. Do nezávislosti soudu nemůžeme zasahovat a pravidla výběrového řízení taky neovlivníme,“ řekl Nowok.

Více si přečtete v aktuálním vydání Třineckého hutníku.

Další zprávy z regionu