Los rozhodne, kdo získá místo pro auto

Výstavba parkovacího domu na Sosně je u konce. Město nyní čeká kolaudace, ale hlavně velké losování. To rozhodne, kdo ze zájemců získá místo pro svůj vůz. Třinecký magistrát zaevidoval více než stovku žádostí.

Před parkovacím domem vyrostl i malý kruhový objezd. Foto: mr

Míst v novém parkovacím domě je ale pouze 82. Proto se město rozhodlo, že uspořádá veřejné losování.

„To se bude konat 5. prosince v 15 hodin v třinecké knihovně, a to ve velkém sále ve druhém patře. Bude transparentní a férové. Samozřejmě na něj dohlídne notářka, která o jeho průběhu pořídí notářské osvědčení,“ přislíbila primátorka Třince Věra Palkovská. Těší ji, že o místa je mezi lidmi zájem. Dokonce prozradila, že mnozí by byli ochotni za parkování v novém domě zaplatit i vyšší částku, než jaká byla stanovena.

Kolaudace parkovacího domu je plánována na 15. prosince letošního roku. To za předpokladu kladných vyjádření dotčených orgánů, především Hasičského záchranného sboru. „Čeká nás jedna náročná akce. Musíme připravit funkční zkoušku přenosu elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany profesionálních hasičů. V rámci přípravy této zkoušky je nutno splnit všechny organizačně-technické podmínky. A to je časově velice náročné,“ vysvětlil náměstek primátorky Ivo Kaleta.

Příjem žádostí o parkování skončil k poslednímu říjnu. Všechny pak budou předloženy třineckým radním na zasedání 28. listopadu. Rada města je posoudí, případně vyřadí ty nesprávné či neúplné, a rozhodne o zařazení podaných žádostí do slosování. V jeho rámci dojde k vylosování příslušného počtu zájemců a jejich náhradníků.

„Obyvatelé Třince, kteří si podali řádné a úplné žádosti a kteří budou na základě rozhodnutí rady města zařazeni do losování, obdrží pořadové číslo, které jim sdělíme před losováním. Po něm bude město postupně uzavírat smlouvy,“ upřesnil postup náměstek Ivo Kaleta.

Znění nájemní smlouvy je k dispozici k nahlédnutí na odboru správy majetku města. Někteří žadatelé využili možnost nahlédnutí do nájemních smluv při podání žádosti.

„Pokud vše dobře dopadne, řidiči by mohli začít využívat služeb parkovacího domu v průběhu ledna 2023. Před ostrým provozem se ještě musí uskutečnit zkušební provoz,“ dodal Kaleta.
Výstavba parkovacího domu na Sosně začala v březnu tohoto roku a vyšla zhruba na 69 milionů korun. Dalších pět milionů stála opěrná zeď, která slouží i pro zpevnění komunikace.

Další zprávy z regionu