Louky a lesy v našem regionu rozzářily kvetoucí orchideje

I navzdory nevlídnému počasí, které panovalo v dubnu a květnu, na loukách a lesích v našem regionu rozkvetly orchideje. Odborníci poukazují na to, že těmto nádherným rostlinám nejspíše svědčí deštivé počasí.

Vstavač bledý vykvetl poblíž Třince. Foto: DK

V jedné lokalitě v okolí Třince vykvetlo letos kolem 1600 kusů vzácného vstavače bledého. „Toto množství řadí tuto lokalitu mezi jednu z nejbohatších v České republice. Jedná se o mimořádně vzácný druh, který na Třinecku a Jablunkovsku roste na méně než deseti lokalitách,“ poukázal ochránce přírody Daniel Křenek.

Dále zmínil, že vstavače bledé už odkvétají. Na loukách se objevují fialově-růžové květy vstavačů mužských.  „Tento druh je celkově hojnější a setkáme se s ním na zachovalých květnatých loukách. Nikde se neobjevuje příliš početně, zpravidla jde o několik kusů až desítky kusů na lokalitu. Louky s více jak sto orchidejemi jsou už spíše výjimkou,“ podotkl Křenek.

Jak dále řekl, některé rostliny dorůstají až půl metru a mají bohatě vyvinuté květenství. „V Horní Lomné ještě můžeme zastihnout žlutě a červeně kvetoucí pratnatce bezové, které už budou postupně odkvétat. Na mokrých loukách začnou brzy kvést prstnatce májové s nápadně skvrnitými listy,“ dodal.

Během června louky a lesy podle Křenka zkrášlí další druhy. Jedná se o poměrně běžný bradáček vejčitý nebo vzácnější vemeník dvoulistý. „Nejhojnější orchidejí je kruštík širolistý, který je nejméně náročný na prostředí a setkáme se s ním i kolem cest a někdy se objeví i v zahradách,“ řekl Křenek a zdůraznil, že většina našich druhů orchidejí jsou chráněné, protože jsou vzácné.

Mnozí lidé se mylně domnívají, že výskyt chráněné rostliny na jejich louce znamená zákaz jakékoliv činnosti. To ale není pravda. Lučním druhům orchidejí náramně svědčí louky, které jsou posečené jednou až dvakrát ročně anebo nepříliš intenzivně přepásané.

Podle Daniela Křenka se orchideje postupně vytrácejí. Výjimkou jsou nejrozšířenější druhy, kupříkladu kruštík širolistý nebo bradáček vejčitý. „Příčinou je zánik hospodaření a zarůstání luk i pastvin. Orchidejím neprospívá ani zalesňování nebo naopak příliš intenzivní kosení či pastva,“ zdůraznil ochránce přírody a dodal, že v posledních dvaceti letech orchideje decimuje šířící se zástavba rodinnými domy.

Každoročně ochránci přírody na Jablunkovsku kosí několik orchidejových luk. Letos ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy připravují akci na obnovu luk a pastvin na Javorovém, které zarůstají náletem.

Další zprávy z regionu