Malina chystá pro děti plno překvapení

Až děti opět přijdou do kroužků, na nějakou akci či jen tak se pobavit s kamarády do komunitního centra Malina v Komorní Lhotce, nebudou se stačit divit. Uvítají je vylepšené prostory i bohatší vybavení.

Jana Klodová má pod palcem mj. i správu zázemí centra. Foto: ab

Měsíce, kdy jsou kvůli pandemii kolektivní volnočasové aktivity utlumeny, využili zakladatelé centra k úpravám prostor. „Pustili jsme se do rekonstrukce zázemí. Nahrálo nám k tomu, že jsme začátkem roku získali příspěvek nadace Zeměkvět,“ uvedla Jana Klodová, která má ve spolku na starosti mj. i správu zázemí centra.

Komunitní centrum bylo založeno loni na jaře a brzy si získalo zájem dětí a přízeň rodičů. Přes třicet děvčátek a chlapců místních i z okolí přitáhly kroužky různého zaměření. „Kroužků máme osm, vedou je lektoři, kteří profesně působí v různých oborech a odpoledne po práci je pak zábavnou a hravou formou přibližují dětem,“ řekla Klodová.

Až se centrum opět otevře, rozběhne se i nový kroužek chemie. V rekonstruované místnosti přibyl „kuchyňský“ koutek s vybavením pro chemické pokusy, s novým dřezem a příslušenstvím pořízeným z dotace. „Koutek udělal manžel ze starých střešních trámů. Zrenovované původní trámy použil i na police,“ poznamenala.

Kromě probíhajících úprav vnitřních prostor v někdejším hospodářském stavení z roku 1889 spolek chystá i úpravy zahrady, kde děti budou mít bahenní kuchyňku, lanové překážky, úkryt v houští, ale i vyvýšený záhon a bylinkovou zahrádku.

„S nadějí vzhlížíme k létu,“ usmála se Jana Klodová při představě, jak ticho v centru vystřídá veselé štěbetání dětí.

Další zprávy z regionu