Marii Glacovou těší pomáhat lidem

Sestra kardiologické ambulance Nemocnice Agel Český Těšín Marie Glacová se letos dostala do tříčlenné nominace v soutěži Moravskoslezská sestra 2022 v kategorii ambulantní a domácí péče.

Nominaci získala sestra kardiologické ambulance. Foto: archiv nemocnice

„Už v dětství jsem věděla, že chci být zdravotní sestrou. Mám v sobě pocit, že se musím o někoho starat a pomáhat jiným. To se mi na mé práci zdravotní sestry líbí nejvíce,“ řekla Glacová s tím, že jsou taková, dalo by se říci, zdravotnická rodina. „Moje sestra je primářkou dětského oddělení, můj prostřední syn je kardiochirurg,“ doplnila.

Zdravotní sestřička v roce 1982 vystudovala v Karviné střední zdravotnickou školu, obor všeobecná zdravotní sestra. Poté chtěla pokračovat ve studiu porodní asistentky, ale pro malý zájem se tento obor studia nerealizoval.

Po škole proto nastoupila přímo na lůžkovou část interního oddělení nemocnice v Českém Těšíně. „Po návratu z mateřské dovolené jsem přešla do denního provozu. Součástí interního oddělení byla v nemocnici interní ambulance, kde se prováděla ergometrická a pletysmografická vyšetření. Zde jsem pracovala několik let. Současně jsem vedla i nemocniční lékárnu interního oddělení a ambulanci. Na tuto dobu ráda vzpomínám, to byla krásná doba,“ vyznala se Glacová, které v začátcích pomohl celý kolektiv, jak lékaři, tak i sestry. Na interně se podle ní dobře pracovalo, což bylo dáno skvělým pracovním kolektivem.

V roce 2004 se v nemocnici otevřela kardiologická ambulance, kde začala Marie Glacová pracovat. Její prioritou je zajišťování plynulého chodu ambulance, od ošetřování, objednávání pacientů, vedení administrativní práce, až po plnění pracovních povinností. „Co tři roky obhajujeme akreditační šetření kvality poskytované zdravotní péče a bezpečí pacientů. A vždy úspěšně,“ zdůraznila.

„Nejdůležitějším aspektem pro správný chod ambulance je spolupráce mezi lékařem a sestrou a to v naší ambulanci funguje na sto procent,“ pokračovala sestřička, která vzpomněla i na dobu, kdy se v celém světě projevila pandemie covidu-9.

„Chod ambulance byl v té době veden podle přísně nastavených protiepidemických opatření, která jsme museli dodržovat nejen my, ale i pacienti. Období pandemie bylo velmi náročné nejen pro mě, ale pro celou společnost. Musím říct, že jsme toto období zvládli se ctí,“ řekla.

Kardiologická ambulance je součástí zdravotnického zařízení. A jak vychází Marie Glacová se svými kolegy? „Vždy jsem měla štěstí na dobré lidi kolem sebe, nejen v soukromém, ale i profesním životě. V ambulanci mám perfektní lékařský tým a s personálem na oddělení dodnes udržuji velmi přátelské vztahy,“ pochvaluje si sestřička.

Když porovná své začátky před čtyřiceti lety a dnešek, zamyslí se. „To je těžká otázka, doba velmi pokročila, nejen v ošetřovatelské péči, ale samozřejmě i v lékařské péči. Mé začátky byly na skleněných stříkačkách, kovových jehlách, které se musely resterilizovat, žádné pampersy, běžně na oddělení ležely akutní stavy i několik týdnů. A dnes? Přímo z ambulance je pacient přeložen do kardiocentra a doba jeho léčení je minimalizována. Takže z mého pohledu dnes péče o pacienta postoupila mílovými kroky,“ řekla Glacová.

Jak sestřička říká, práce s lidmi je sama o sobě vždy velmi obtížná. „Ale pro mě je nejdůležitější první kontakt a komunikace s pacientem. Od toho se odvíjí další spolupráce s ním. Domnívám se, že díky tomu v naší ambulanci máme vděčné a spokojené pacienty,“ vysvětlila s tím, že za dobu její praxe byla spousta pacientů s příběhem, a samozřejmě jsou některé, které se jí do paměti vryly, ale o tom by hovořit nechtěla.

Na druhou stranu prozradila, že poskytla první pomoc mimo nemocnici. „Domnívám se, že každý zdravotník se někdy dostal do situace, kdy musel poskytnout první pomoc mimo nemocnici. Mně se to taky několikrát stalo,“ upřesnila žena, která svou profesi nevnímá jako práci, ale jako poslání.

„Určitě vím, že mi nic nevzala. Těší mne pomáhat lidem, starat se o ně. Mám radost, když vidím, že moje práce měla smysl. Nikdy jsem svého kroku nelitovala a do zdravotnictví bych šla znovu, jsem spokojená,“ svěřila se Glacová, v jejímž životě byla, je a vždy bude na prvním místě její rodina, která se nyní rozrostla o její první vnučku, ze které má nesmírnou radost. „Aktivity volného času souvisí hodně s mojí rodinou. Práce na zahradě je pro mě ,dobíjení baterií‘, kdy načerpám energii, a mým velkým hnacím motorem je náš úžasný pes Marley. Mám také ráda horskou turistiku,“ uzavřela.

Další zprávy z regionu