Měsíční platy starostů se liší o desítky tisíc korun

Výši platu primátorů, starostů a jejich náměstků určuje zákon podle počtu obyvatel daného města. Ve městech většinou není zvykem hlasovat o odměnách k platu navíc. V menších obcích je však praxe jiná. Peníze dostávají lídři obvykle za nadstandardně vynaloženou práci.

Třinecké zastupitelstvo odměny pro primátorku a náměstky nikdy neřešilo a ani řešit nebude. Foto: mr

Například v září zastupitelstvo odhlasovalo odměnu ve výši dvou platů starostovi Hrádku Robertu Borskému. Stalo se tak po pěti letech.

„Odměnu panu starostovi jsem navrhl radě obce, a to za přípravu a realizaci velice náročné akce Vesnice roku, která mimo jiné dopadla velice dobře. Bylo s tím velké množství práce, a to nad rámec jeho povinností. Rada můj návrh podpořila a nyní jej předkládám ke schválení vám,“ obrátil se na zastupitele minulý týden místostarosta Hrádku Martin Byrtus. V tu chvíli ještě nikdo netušil, že obec dokonce získá stříbro v celostátním kole soutěže.

Zastupitele následně zajímalo, co vlastně soutěž obci přinesla a zda měla i nějaký finanční přínos. „Ano, obec obdržela odměnu 250 tisíc korun, a navíc dostane milion korun v rámci krajských dotací,“ poukázal místostarosta. Starosta Robert Borski pak doplnil, že určité záležitosti se změřit nedají. Řeč je především o prestiži, která obci po získání titulu patří.

Zastupitelé se shodli v tom, že účast Hrádku v soutěži přinesla i větší publicitu a že každá práce pro obec navíc se má ocenit. Pro odměnu tak zvedli ruku téměř všichni, jen dva se zdrželi, a starosta nehlasoval.

V největší obci regionu, v Bystřici, je ve zvyku hlasovat pro odměny pro starostu i jeho zástupce dokonce dvakrát do roka, a to vždy ve výši jednoho platu.

„Umožňuje to zákon a je to u nás takové nepsané pravidlo, protože stejně postupujeme i u ředitelů příspěvkových organizací, kterým schvalujeme dvakrát ročně odměny ve výši průměrného měsíčního platu. Zastupitelé jsou si navíc vědomi skutečnosti, že mzda ředitele velké příspěvkové organizace je srovnatelná jako u starosty, o místostarostovi nemluvě, takže se schvalováním odměn pro vedení obce nebývá problém,“ vysvětlil starosta Roman Wróbel.

Primátorka Třince si vystačí se svým příjmem daným zákonem. „Co se týče odměn, já jsem nikdy ani sobě, ani svým kolegům žádnou nenavrhla, ani jsem žádnou nepřijala. Nejsem v žádných placených funkcích v dozorčích radách. Mohu ujistit, že i své zahraniční cesty si hradím sama. Mám to tak nastavené po celou dobu, co jsem ve funkci, a nehodlám na tom nic měnit,“ zdůraznila primátorka. Na dotaz, z jakého důvodu se případným odměnám brání, odvětila: „Je to prosté, abych měla klid. Myslím, že by mi to mnozí vyčítali.“

Podobně to funguje i v Jablunkově. „Naposledy jsem dostal odměnu asi před šesti sedmi lety, kdy byl mým zástupcem Stanislav Jakus. Jednalo se o částku do 20 tisíc korun, protože tolik může schválit rada města. Se současným místostarostou Lubošem Čmielem jsme se po nástupu do funkce dohodli, že případných odměn, které pro nás rada města navrhne, se zříkáme. Peníze tak zůstávají v rozpočtu, využíváme je na jiné účely,“ sdělil starosta Jablunkova Jiří Hamrozi.

V Českém Těšíně zastává starosta i místostarostové uvolněné funkce. „Jejich odměna je pevně daná prováděcím nařízením a zastupitelstvo není oprávněno její výši jakkoliv měnit. Zákon o obcích sice umožňuje rovněž za určitých okolností členům zastupitelstva, kteří splnili mimořádné nebo zvláště významné úkoly, poskytnout jednorázovou mimořádnou odměnu, a to v ročním souhrnu až do výše dvojnásobku (maximální) měsíční odměny, ale takové odměny dosud starosta ani místostarostové neobdrželi,“ poukázala mluvčí českotěšínského úřadu Veronika Širc.

Platy udává zákon
Mzdy starostů, místostarostů, ale i radních či zastupitelů určuje metodika ministerstva vnitra. Letos v lednu došlo k navýšení platů. Určující je počet obyvatel daného města či obce a také to, zda práci vykonávají jako uvolnění či starostují a zároveň chodí do své práce, jsou tedy neuvolnění.

Například v obci do 300 obyvatel vidí starosta na výplatnici 47 255 korun hrubého a jeho zástupce 41 584 korun.

V obci od 601 do 1 000 obyvatel pobírá starosta 59 495 korun a zástupce 52 356 korun.

Starostové obcí s počtem obyvatel od 1 001 do 3 000 berou měsíčně 66 206 korun a místostarostové 58 260 korun.

Lídři obcí s počtem obyvatel od 5 001 do 10 000 pobírají 79 626 korun a zástupci 70 070 korun.

Starostové měst, v nichž žije od 20 001 do 50 000 lidí, si přijdou na 94 179 korun a místostarostové či náměstci 82 877 korun. Neuvolnění starostové i místostarostové mají mzdy o poznání nižší.

Další zprávy z regionu