Města se rozhodla pro společné projekty

Různé společné projekty, například renovace kina, divadla, virtuální prohlídky Českého Těšína i Cieszyna a další vzájemné aktivity, budou výsledkem přeshraniční spolupráce obou měst v nadcházejících letech.

Český Těšín a Cieszyn jsou partnery. Ilustrační foto: th

Hlavním tématem dvou setkání stálého pracovního týmu pro spolupráci Českého Těšína a Cieszyna byla prezentace rozpočtů obou měst s důrazem na významné investiční akce, které obě města zrealizují v letošním roce. Debatovalo se rovněž o návrzích projektů, které by obě města ráda zrealizovala díky dotačnímu programu umožňujícímu financování přeshraničních projektů v česko-polském příhraničí.

„Vzhledem k tomu, že jsme nyní na počátku nového programového období 2021 až 2027 a výzvy v rámci tohoto programu ještě nejsou vypsány, obě města nyní intenzivně pracují na přípravách projektových záměrů. Jelikož ještě nejsou známy rozpočty jednotlivých projektů, zatím nelze sdělit, jakou částku město Český Těšín na ně vynaloží,“ sdělila Monika Tomiczková z finančního odboru českotěšínské radnice.

Mezi návrhy společných projektů patří například rekonstrukce kina Central v Českém Těšíně, Divadla Adama Mickiewicze v Cieszyně či virtuální prohlídky představující krásy obou měst.

Další zprávy z regionu