Města uctila památku padlých ve druhé světové válce

Města vzpomínala na ty, kteří při obraně vlasti padli za druhé světové války v našem regionu. Lidé uctili jejich památku položením kytic u pomníků.

Na padlé vojáky myslely v Třinci i děti. Foto: mr

V nejvýchodnějším městě České republiky si připomenuli konec války už 2. května. Právě v tento den byl v roce 1945 osvobozen Jablunkov. K uctění památky padlých hrdinů druhé světové války se sešli zástupci vedení města a Základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Jablunkov spolu s občany města a žáky základních škol.

V Jablunkově uctili památku padlých už 2. května. Foto: město

Také v Českém Těšíně proběhlo několik připomínek konce druhé světové války. Závěrečná pieta se konala u Pomníku mezinárodní solidarity protifašistické koalice STALAG VIII B na Kontešinci. Na místo dorazili zástupci vedení města, Muzea Těšínska či žáci se svými kantory.

Akci uváděl vedoucí odboru školství a kultury českotěšínského úřadu Miroslav Stařičný. „Po něm se slova ujala starostka Gabriela Hřebačková nebo historik muzea Martin Krůl. Ten svým výkladem přítomné zavedl do období konce války, ale také do zajateckého tábora, jenž právě na Kontešinci stával,“ popsala referentka kultury Alice Loseová.

Dechový orchestr Arnošta Symanka v závěru pietního aktu zahrál skladbu Ach synku, synku a českou státní hymnu.

V Třinci se pieta konala ve čtvrtek 9. května u pomníku na centrálním hřbitově. 74. výročí osvobození města od nacismu přišla uctít primátorka Třince Věra Palkovská, velitel posádky Krajského vojenského velitelství Ostrava, plukovník Jaroslav Hrabec a další hosté. „Za sebe s pokorou, respektem a úctou děkuji všem, co položili svůj život za naši svobodu a budoucnost. A na vás všechny se obracím, nedávejme prostor lidem, kteří podněcují nenávist a zlo. Naslouchejme pamětníků a poučme se z historie,“ obrátila se primátorka zejména na žáky a studenty.

Primátorka Třince Věra Palkovská a plukovník Jaroslav Hrabec u památníku v Třinci. Foto: mr

Plukovník Jaroslav Hrabec připomenul, že v našem regionu se rozpoutala jedna z posledních velkých bitev války a padlo zde na 24 tisíc vojáků.  „Naše armáda dělá vše pro to, aby se tato děsivá historie už neopakovala. Ale nemůžeme být v tomto boji sami, potřebujeme podporu vás všech,“ podotkl Jaroslav Hrabec.

Další zprávy z regionu