Město a huť spojí síly, opraví spolu nadjezd

Až devadesát milionů korun má stát kompletní rekonstrukce nadjezdu spojujícího ulice Závodní a 1. máje v Třinci. Jde o důležitou spojnici mezi centrem a  městskou částí Kanada, hlavní trasou do nemocnice i k branám největšího zaměstnavatele.

Věra Palkovská s Janem Czudkem u strategického nadjezdu. Foto: mr

Nadjezd už v tuto chvíli dosluhuje. Statici se dokonce shodli v tom, že do konce roku 2025 by měl být bezpodmínečně opraven. Město se proto dohodlo s Třineckými železárnami, které nadjezd vlastní, aby jej převedly do jeho vlastnictví. Jen tak totiž může žádat o státní dotaci.

„Vzhledem k tomu, že výše investice je značná, dohodli jsme se na směně pozemků. Nadjezd připadne městu, které bude moct díky tomu zažádat Státní fond dopravní infastruktury o dotaci. Takto lze získat až 85 procent z částky,“ vysvětlila primátorka Třince Věra Palkovská s tím, že příjemcem dotačních prostředků může být právě pouze město.

Generální ředitel Třineckých železáren Jan Czudek zdůraznil, že nadjezd je pro zaměstnance firmy důležitý, nicméně podle studie, kterou si podnik nechal loni zpracovat, slouží převážně jako účelová komunikace široké veřejnosti.

„Samozřejmě se ale nezříkáme zodpovědnosti. Chceme, aby tento symbolický most, který spojuje město Třinec s Třineckými železárnami nejenom v našich srdcích, ale opravdu i fyzicky, byl kvalitní a funkční i pro další generace,“ doplnil Jan Czudek.

„V dubnu už bychom měli vědět, zda dotaci obdržíme. Pokud by se tak stalo, zastupitelstvo města by rozhodovalo o dalších krocích. Naopak v případě, že se dotaci získat nepodaří, směna pozemků se neuskuteční a o rekonstrukci nadjezdu se budou muset postarat železárny,“ poukázala primátorka Věra Palkovská. V případě, že město dotaci získá, o dofinancování se postarají Třinecké železárny.

Celý článek najdete v dnešním Třineckém hutníku.

Další zprávy z regionu