Město musí zkrotit Olši, podemílá tamní břeh

Sotva město ukončilo náročnou úpravu a zajištění břehových svahů potoka Líštnice, která vyšla na více než 12 milionů korun, už začalo další nákladnou investici, tentokrát na březích řeky Olše.

Voda z řeky Olše podemílá břeh. Ten se proto musí zpevnit. Foto: město

Stavební ruch začal na březích Olše na ulici Břízová v Lyžbicích už v červnu a hotovo by mělo být letos v září. Asi stometrový úsek nechá město zpevnit kamennou rovnaninou z lomového kamene. V rámci stavby opraví i vozovku v pásu podél nové opěrné zdi a přibude i nové silniční zábradlí. Náklady se dotknou částky 12,5 milionu korun.

„Voda je tou nejdůležitější tekutinou pro náš život, kterou je potřeba chránit. Vlivem klimatických změn se ale stává také živlem, jenž umí způsobit řadu nepříjemností, které je nezbytné řešit. Zpevnění břehu je významnou investicí a velkým zářezem do rozpočtu, ale bylo nutné ji udělat. Stávající místo bylo v havarijním stavu. Voda tam podemílá břeh a hrozí nebezpečí jeho sesunutí a stržení části přilehlé cesty,“ vysvětlila primátorka Věra Palkovská.

V souvislosti s touto investiční akcí a pro zajištění bezpečnosti silničního provozu upravil odbor dopravy Magistrátu města Třince provoz na dotčených pozemních komunikacích. Uzavírka silničního provozu se týká komunikace o délce přibližně 50 metrů podél vodního toku.

Další zprávy z regionu