Město ocenilo nejhezčí stavby roku

Už po dvaadvacáté se v Třinci sešla odborná komise, aby vybrala nejhezčí stavby roku. Město tímto vzdává hold všem, kteří přispívají ke zkrášlení hutnické metropole. Vyvrcholení tradiční architektonické soutěže Stavba roku města Třince se konalo v půlce prosince na třineckém magistrátu.

Slavností vyhlášení výsledků soutěže v Třinci. Foto: město

Do soutěže mohli obyvatelé města přihlásit stavby zkolaudované v období od 1. listopadu 2020 do 31. října 2022. Komise hodnotila celkem 14 přihlášených objektů ve třech kategoriích – rodinné domy, stavby komerčního charakteru a obnovy fasád stávajících objektů a veřejných prostranství.

„Ocenila architektonicky zdařilé stavby na území města, přičemž brala v úvahu celkový vzhled staveb, zpracování architektonických detailů, souznění stavby s okolím a rovněž terénní úpravy,“ objasnil architekt města Boris Petrov.

Pokračoval, že nejen na oceněných stavbách, ale většině přihlášených je vidět i kvalitní práce řemeslníků a stavebních firem. „Je skvělé, že v našem městě přibývá profesionálně provedených staveb i rekonstrukcí. U fasád oceňuji, že mají styl, jsou zajímavé, a přitom skvěle zapadají do prostoru a nenarušují danou lokalitu,“ doplnil architekt.

Primátorka Třince Věra Palkovská je přesvědčená o tom, že je v tomto městě nač se dívat. Mnozí investoři podle ní svými stavbami zvelebují město. „Řada nových staveb by mohla inspirovat ty, kteří se na výstavbu svého domu teprve připravují. Obdivuji investory, že se i v této nelehké době, kdy ceny stavebních materiálů a služeb letí prudce nahoru, rozhodli vynaložit nemalé peníze do svých staveb,“ chválila Palkovská.

Odborná komise vyhodnotila, že ocenění Stavba roku 2022 si zaslouží následující stavby:

Stavby pro bydlení

1. místo – stavba rodinného domu v Gutech. Stavebníkem a autorem návrhu je Pavel Cieslar.
2. místo – stavba rodinného domu v Oldřichovicích. Stavebníky jsou Petr a Veronika Maligovi. Autorem návrhu stavby je Pavlína Šebestová.
3. místo – stavba rodinného domu v Oldřichovicích. Stavebníky jsou Brian a Natálie Bothwell. Autorem návrhu stavby je Vladimír Mitrenga.

Stavbou roku je tento rodinný dům v Gutech. Foto: město

Stavby komerčního charakteru
V této kategorii byly přihlášeny dvě stavby. Hodnoticí komise neocenila žádnou stavbu. Udělila ale čestné uznání pro stavbu lávky pro pěší v Oldřichovicích. Stavebníkem je Tomáš Kos. Autorem návrhu je Jiří Kovařík.

Lávka v Oldřichovicích získala čestné uznání. Foto: město

Obnova fasád stávajících objektů a veřejných prostranství
1. místo – obnova fasády komerční budovy Classic Club Centrum. Investorem je Lust Invest. Autorem návrhu stavby je Fryderyk Kornuta.
2. místo – obnova fasády rodinného domu v Oldřichovicích. Stavebníky a autory návrhu jsou Marek a Aneta Stašovi.
3. místo – obnova fasády bytového domu v Lyžbicích. Stavebníkem je SVJ domu č.p. 690-691. Autorem návrhu stavby je Havířovská inženýrská kancelář, Rostislav Dohnal.
3. místo – obnova fasády bytového domu v Lyžbicích. Stavebníkem je SVJ domu č.p. 663-666. Autorem návrhu stavby je Dušan Kolek.

Fasáda, která se loni povedla nejlépe. Foto: město

Další zprávy z regionu