Město ocenilo nejlepší školáky roku

Avion v Českém Těšíně se minulou středu stal místem, kde se sešli ředitelé škol, úspěšní žáci základních i středních škol a zástupci města, aby ohodnotili celoroční práci dětí a mládežníků nejen ve škole, ale také během reprezentací u mimoškolských aktivit. Všichni si zasloužili dlouhý potlesk.

Holky a kluci, kteří jsou pro ostatní příkladem. Mají vzorný prospěch a mimořádné mimoškolní aktivity. Foto: tm

Ocenění získal také Vojtěch Sklář z 6. třídy ZŠ Pod Zvonek, který si jej velmi považoval. „Jsem rád, že mě škola vybrala. Nejvíce mě baví tělocvik a matematika a jednou bych chtěl být profesionálním hokejistou. Hraji za Oceláře,“ svěřil se hoch.

Jak řekli sami zástupci škol, není jednoduché vybrat ty nejlepší, ale zároveň jsou rádi, že svědomitých a talentovaných dětí je stále dost. Poděkování a dárkové předměty převzali ti nejlepší z rukou starosty Karla Kuly a místostarostů Jana Pekaře a Víta Slováčka.

„Mám velikou radost, že zde máme tolik šikovných dětí. Myslím si, že školství v Českém Těšíně je na velice dobré úrovni, ať to jsou základní, či střední školy. Dnes jsme měli možnost seznámit se s žáky a studenty, kteří mají širokou škálu zaměření, potenciál a reprezentují nás skvěle na různých soutěžích,“ shrnul starosta Českého Těšína Karel Kula.

Ocenění si vysloužil i čerstvý absolvent Agel Střední zdravotnické školy David Balázs. Žák oboru praktická sestra odmaturoval s vyznamenáním a s průměrem 1.0. „David ke studiu na naší škole přistupoval svědomitě po celou dobu studia. K pacientům v průběhu klinické praxe se choval vřele, empaticky, s láskou a ochotou pomoci. Stejně tak přistupoval i ke svým spolužákům, mladším žákům naší školy včetně cizinců, kteří ve škole teprve hledali své místo a potřebovali se adaptovat v novém prostředí,“ chválila zástupkyně ředitele školy Karin Delongová.

Student se významně podílel i na chodu školy. Stál v čele školního parlamentu a byl členem vzdělávacího týmu studentů. Aktivně se podílel na organizaci a koordinaci projektů týkajících se propagace školy, reprezentace na veletrzích středních škol jak
on-line v době pandemie, tak osobně v týmu spolužáků. Spolupodílel se na pasování prvních ročníků, navštěvoval odborné konference a aktivně se účastnil soutěží v první pomoci. Dle slov třídní učitelky byl často její pravou rukou.

„David je ambiciózní, aktivní a všestranně orientovaný student, který nechyběl téměř na žádné školní události. Má u nás přezdívku tiskový mluvčí, protože je rozený řečník a bavič. Moderoval nejednu významnou akci školy. Ve svém volném čase nezahálí, věnuje se dobrovolnickým aktivitám s pacienty v nemocnici nebo pravidelně dochází na brigády na ARO oddělení v Nemocnici Agel Třinec-Podlesí. Jsem ráda, že máme tak skvělé a aktivní studenty. David je čtvrtým oceněným žákem naší školy. Jako čerstvý absolvent převzal před pár dny maturitní vysvědčení. Nevím, co si bez něj počneme,“ doplnila Karin Delongová.

Davidův sen je pokračovat dále ve studiu na vysoké škole v oboru ošetřovatelství v kombinované formě tak, aby mohl již po ukončení střední školy pracovat jako praktická sestra na oddělení ARO nebo JIP. Volný čas rád tráví za objektivem fotoaparátu, v blízkosti koní a plánováním cestovatelských snů.

Další zprávy z regionu