Město opravilo místní silnice i chodníky v úspornějším rozsahu

Pravidelná oprava chodníků a silnic místních komunikací, byť v úspornějším rozsahu, proběhla v Českém Těšíně rovněž letos.

Radnice přispěje občanům na opravu historických prvků na budovách v městské památkové zóně. Ilustrační foto: th

Město obnovilo části chodníků na ulicích Zelené a Komorní. Oprava na ulici Zelené zahrnovala výměnu dlažby, výškovou úpravu a doplnění obrubníků.

Na Komorní ulici proběhla oprava pravé strany chodníku v úseku od ulice Ostravské po ulici Alšovu. Zahrnovala výměnu obrub a dlažby včetně úpravy zeleného pásu mezi chodníkem a místní komunikací.

„Celkové náklady na opravy uvedených chodníků představovaly částku 1 195 tisíc korun, což bylo pouze 32 procent oproti původně plánovaným výdajům vyčleněným ve schváleném rozpočtu města pro letošní rok,“ upřesnil vedoucí investičního odboru českotěšínské radnice Rostislav Rozsypal.

Nezbytných oprav se dočkaly rovněž místní komunikace K lomu a Rybářská. Na obou silnicích došlo k vyrovnání podkladu, po kterém následoval penetrační nástřik a pokládka živičné vrstvy.

„Celkové náklady na opravy zmíněných komunikací dosáhly částky 1 437 tisíc korun, což bylo pouze 23 procent oproti původně plánovaným výdajům vyčleněným ve schváleném rozpočtu města pro letošní rok,“ dodal Rostislav Rozsypal.

Jak dále poznamenal, oproti předešlým létům byly opravy méně rozsáhlé, a to z důvodu nezanedbatelného výpadku v příjmech města, které zapříčinila koronavirová krize.

Další zprávy z regionu