Město poplatky za komunální odpad nezvýšilo a chystá kampaň k třídění

Poplatky za komunální odpad se v Českém Těšíně v letošním roce nezvýšily. Důvodem je situace související s koronavirovou krizí.

Na tříděné druhy odpadů mají lidé kontejnery. Foto: ba

Základní sazba za komunální odpad činí 540 korun, senioři nad 70 let a držitelé zdravotních průkazů ročně zaplatí 420 korun. Osvobození od poplatku město poskytuje poplatníkům, kteří v letošním roce dovrší 80 let.

Poplatkovou povinnost mají naopak vlastníci staveb určených k rekreaci, bytů nebo rodinných domů, ve kterých není přihlášená k pobytu žádná fyzická osoba.

„Koalice se rozhodla nezvyšovat poplatek za komunální odpad zejména v důsledku složité finanční situace, která pro mnohé může letos nastat vlivem pandemie covid-19,“ okomentoval místostarosta Českého Těšína Tomáš Pavelek.

Jak dále řekl, celkové náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na občana jsou ve výši 864 korun, rozdíl částky hradí město ze své pokladny. „Uvědomujeme si, že tato cesta není dlouhodobě udržitelná. Jsem přesvědčen, že v důsledku novelizace zákona o odpadech bude nutné přistoupit ke zvýšení tohoto poplatku, neboť neustále se zvyšující cena skládkovného nás k tomu donutí,“ pokračoval Pavelek.

Město připravuje mediální kampaň na téma třídění směsného komunálního odpadu, pomocí které chce cílit na všechny své občany. „Chceme jim připomenout, proč je nutné třídit odpad na základní složky – papír, plast, sklo, nápojové kartony, plechovky, elektro a bioodpad, a také je upozornit na to, že pokud založí černou skládku u stanoviště kontejnerů, prodražují hospodaření s odpady nám všem,“ uzavřel místostarosta Pavelek.

Další zprávy z regionu