Město Třinec myslí na živnostníky a chce jim pomoct

Mnozí podnikatelé a živnostníci museli uzavřít své provozovny a zůstali tak náhle bez příjmu. Město se k nim nechce otočit zády a připravuje pomoc.

Třinec hodlá pomoci podnikatelům, kteří sídlí v městských prostorách. Foto: archiv

Třinec chce podobně jako jiná města pomoci v současné nelehké situaci místním podnikatelům, kteří jsou nájemci městských nebytových prostor. Rada města bude na svém jednání 20. dubna schvalovat odklad splátek nájemného až do 30. června 2020 a zastupitelstvo města bude rozhodovat 28. dubna o úplném prominutí dluhu na nájemném za období trvání opatření vlády, která omezují živnostníky v jejich činnosti.

„Mnoho podnikatelů, kteří mají pronajaté nebytové prostory od města Třince, bylo nuceno ze dne na den uzavřít své provozovny v důsledku krizových opatření a ocitli se tak ve finanční tísni. Ve snaze pomoct těmto firmám jsme začali danou situaci ihned řešit a připravovat podklady pro schválení úlev pro tyto živnostníky v radě a zastupitelstvu,“ uvedl náměstek primátorky Ivo Kaleta s tím, že jednotlivé kroky musí být provedeny v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem o obcích.

„Již od poloviny března přijímáme dotazy a žádosti v různé podobě od našich nájemců-živnostníků, kteří museli v souvislosti s opatřeními vlády přerušit své podnikání a kteří žádají o poskytnutí úlev ohledně úhrady nájemného. S těmito žadateli jsme v kontaktu a jsou ujišťováni, že věc bude vyřešena. Jakmile budou opatření schválena v příslušných orgánech města, budou neprodleně informováni o dalším postupu,“ dodala vedoucí odboru správy majetku města třinecké radnice Danuta Lasotová.

Další zprávy z regionu