Město Třinec podává pomocnou ruku hmyzu a vysazuje louky

Pomoct hmyzu, kterého je čím dál méně i rozšířit množství druhů. Právě na tom pracuje město Třinec. Vysazuje květnaté louky, které se líbí lidem, motýlům a jiné havěti. 

Louka ve městě. Nachází v ní útočiště spousta druhů hmyzu. Foto: archiv města

Extrémní sucha a výrazný úbytek hmyzu se stávají stále větší hrozbou. Také Třinec se snaží přispět ke zvyšování biodiverzity a boji proti suchu. Řešení přitom není složité. „Poslední dobou se často mluví o kosení ve městech. Zatímco na jaře pomůže časté zkracování trávy zlepšit hustotu porostu a tím i ochránit půdu před vysycháním, v létě je tomu jinak,“ vysvětloval a mluvčí třineckého Magistrátu Šárka Szlaurová. Třinec proto plánuje přizpůsobit termíny a počty sečí aktuálním klimatickým podmínkám. „Na jaře provedeme intenzivní kosení, a naopak v létě ho výrazně omezíme a kosit se bude na maximální možnou výšku,“ upřesnila mluvčí.

Některé lokality ve městě, kde je malý pohyb chodců, například svahy pod kinem Kosmos či pod nemocnicí, nechá město kosit stejně jako pozemky v extravilánu dvakrát ročně. Díky tomu se na daném místě bude více dařit hmyzu a je i šance, že bude druhově pestřejší.

Útočiště opylovačům poskytují také letničkové záhony, které město nechává vysévat již na 2 000 m2 plochy trávníku. „Tyto květnaté louky jsou velmi oblíbené nejen u hmyzu, ale také u občanů. Pomalu nakvétají první květy, které v létě promění záhony v záplavu barev. Informační cedulky umístěné u záhonů pak občanům prozradí jméno letničkové směsi vyseté na daném záhonu,“ upřesnila mluvčí. Ke zvýšení biodiverzity přispívají kromě letniček také jarní cibuloviny a trvalky v záhonech, které ve městě zaujímají už téměř 4 000 m2 plochy.

Jako další krok pro zlepšení životních podmínek živočichů ve městě je plánováno i vybudování broukoviště, ve kterém mohou najít úkryt kromě hmyzu také například ještěrky, slepýši či drobní pěvci.

Další zprávy z regionu