Město Třinec pomůže podnikatelům s nájmy

Více než měsíc je mnoho drobných podnikatelů v Třinci zcela bez příjmu. Ze dne na den museli uzavřít své provozovny. Město jim nyní podává pomocnou ruku. Zastupitelé se shodli, že jim město pomůže s nájemným.

Třinecká radnice podává ruku podnikatelům. Foto: archiv

„Mnoho podnikatelů, kteří na území našeho města provozují obchody a poskytují služby, povětšině jako jediný zdroj své obživy, se ocitlo ve finanční tísni. Ve snaze jim pomoci jsme začali danou situaci ihned řešit,“ uvedl náměstek primátorky Ivo Kaleta s tím, že podnikatelé, kteří jsou nájemci městských nebytových prostor, mají možnost splatit nájemné za březen, duben a květen až do 30. června a zároveň jim na základě jejich žádosti a splnění podmínek bude prominuto nájemné za období, kdy museli v souvislosti s opatřeními vlády přerušit podnikání.

„Podobně ale chceme pomoci i dalším drobným živnostníkům na území našeho města, proto zastupitelstvo schválilo návrh rady vyčlenit 1,5 milionu korun na jejich podporu,“ dodal náměstek. Peněžitá pomoc určená na úhradu nájemného ve výši do 15 tisíc korun bude poskytována za určitých podmínek. Každou žádost bude město posuzovat individuálně.

Pomoc se týká fyzických osob, jejichž roční obrat nepřesáhl dva miliony korun a zároveň mají adresu sídla a současně adresu provozovny na území Třince. Podmínkou také mj. je, že nebyli ke dni podání žádosti evidováni na úřadu práce. Žádosti lze podávat do 22. května 2020. Více informací naleznou lidé na webu města.

Další zprávy z regionu