Mezi oceněnými pedagogy jsou i dva z našeho regionu

Dvě desítky učitelů a pedagogických pracovníků ocenilo vedení Moravskoslezského kraje. Patřili mezi ně Tomáš Minks ze Základní školy a mateřské školy Písek a Monika Janásková z Obchodní akademie Český Těšín.

Tito učitelé jdou příkladem a práce je pro ně posláním. Foto: MSK

Pracovní skupina letos vybírala ze 69 pedagogů, které nominovali ředitelé a zaměstnanci škol a školských zařízení, členové zastupitelstva kraje a školské rady nebo například vedení Moravskoslezského inspektorátu České školní inspekce.

„V našem kraji působí zhruba 22 tisíc učitelů a pedagogických pracovníků. Každý z nich formuje a ovlivňuje děti, se kterými tráví čas. Jsem rád, že je v regionu řada těch, kteří ke své práci přistupují srdcem a s ochotou dělat něco navíc, než jen přednášet před tabulí a zadávat testy,“ uvedl hejtman Ivo Vondrák.

Ocenění se udělují již dvacet let u příležitosti Dne učitelů, letošní epidemická situace akci posunula na konec školního roku. Dvacítka pedagogů obdržela pamětní list, kytici a desetitisícový finanční dar.

„Pedagogové byli oceněni za svůj přístup i nasazení. Mnozí z nich se kromě učení věnují i odborné, publikační nebo metodické činnosti. Zpracovávají nejrůznější projekty nebo se díky nim školy zapojují do mezinárodních programů. Při samotné výuce pak využívají projektové vyučování, někteří se skvěle věnují žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nebo efektivně pracují s žáky výjimečně talentovanými,“ zdůraznil náměstek hejtmana pro školství Stanislav Folwarczny.

Další zprávy z regionu