Mezinárodní sympozium přivítalo nejen studenty

Čtvrtý ročník mezinárodního ekologického studentského sympozia zorganizovala těsně před koncem školního roku Albrechtova střední škola. Na téma zaměřující se na periodickou soustavu chemických prvků tak nahlížely z nejrůznějších úhlů děti z mateřských škol, žáci, studenti i zkušení ekologové.

Ekologického sympozia se účastnily všechny generace. Foto: škola

Podle pořadatelů má akce za cíl podpořit zemědělské vzdělávání mladé generace. „Žáci a učitelé se zde nejen vzdělávají, ale hlavně se aktivně podílejí na programu a prezentacích. Sympozium obsahuje i vědecké prezentace zástupců vysokých škol – Mendelovy univerzity Brno a VŠB – TU Ostrava, Zemědělského svazu České republiky a dalších odborníků,“ uvedla koordinátorka akce Anna Hromková.

Na konferenci vystoupilo sedm vědeckých pracovníků a znalců z praxe a 17 žáků základních a středních škol, kteří přednesli své prezentace. „Studenti dělají vědecko-badatelskou práci a zaměřují se na konkrétní téma. Přednášející většinou upozorňuje na nějaký problém nebo navrhuje řešení. Úroveň se však odvíjí od toho, jestli jde o žáky, studenty vysokých škol či profesionály z oboru,“ řekla ředitelka Albrechtovy střední školy Vanda Palowská.

Přednáškami ale ekologická konference nekončila. „Program byl obohacen také o soutěžní výstavu výtvarných, fotografických nebo kreativních děl a posterů, které vytvořily českotěšínské děti od mateřinek přes žáky základek až po studenty středních a vysokých škol,“ sdělila Hromková. Doprovodný program pak nabídl také gastronomickou výstavu s ochutnávkou či výstavu zemědělských produktů i další kulturní program, který si pod svá křídla vzaly děti z českotěšínských mateřinek.

Další zprávy z regionu