Milíkov plánuje v centru chodník

Postavit nový chodník v centru obce a napojit ho na stávající výhledově plánují v Milíkově.

V Milíkově plánují stavbu chodníku. Foto: ba

Zhruba 340 metrů dlouhý úsek chodníku širokého 1,6 metru povede od katastrální hranice s Návsím kolem hospody v Dědině směrem k základní škole, kde se napojí na stávající chodníkové těleso. „Bude se jednat o dva úseky. První v délce 85 metrů povede od autobusové zastávky k obecnímu úřadu, druhý ke zmíněné hranici s Návsím,“ informovala starostka Milíkova Eva Kawuloková.

Chodník půjde po levé straně silnice – ve směru jízdy od Návsí. „Původně se počítalo s výstavbou nového chodníku po opačné straně silnice. Vzhledem k tomu, že místo, v němž by se přecházelo z jedné strany cesty na druhou, se nachází v nepřehledné zatáčce, a kvůli zajištění bezpečnosti chodců, zejména malých školáků, jsme se rozhodli pozměnit původní projekt. Nový chodník tak povede podél hospody a napojí se na ten stávající,“ vysvětlila starostka Milíkova Eva Kawuloková. Jak dále řekla, toto řešení je možné díky tomu, že obec koupila hospodu v Dědině i se sousedními pozemky.

Prodloužení chodníku v Dědině je podmíněno získáním dotace. Milíkovští chtějí podat žádost na Státní fond dopravní infrastruktury.

Další zprávy z regionu