Milíkov staví kanalizaci a čističku za 70 milionů

Do veliké investice se v půlce listopadu pustili v Milíkově. V centru obce začala výstavba splaškové kanalizace za zhruba 70 milionů korun.

V centru Milíkova staví kanalizaci. Foto: ba

Na kanalizační řad, který by měl být hotový do konce roku 2021, se napojí přes 170 objektů, včetně obecních budov. Celková délka kanalizačních stok činí téměř 7,6 kilometru. Kanalizační řád bude z větší části gravitační, v některých úsecích s nevyhovujícím spádem potrubí bude kanalizace tlaková.

„Stavba kanalizace započala přípravou místa pro skladování veškerého materiálu a výstavbou čistírny odpadních vod v lokalitě nacházející se v části obce Janički,“ informovala starostka Milíkova Eva Kawuloková. Zdůraznila, že pokud bude příznivé počasí, tedy bez intenzivních přeháněk, stavba kanalizačního řádu bude pokračovat také v zimních měsících.

Realizace projektu s názvem Kanalizace a Čistírna odpadních vod Milíkov, II. stavba – Dědina pohltí přibližně 70 milionů korun. Více než polovinu investice pokryje dotace z ministerstva životního prostředí, která činí 40 milionů korun. O zbytek financování se musí postarat Milíkov. Obec tak bude žádat o úvěr ve výši 18 milionů korun a také se bude ucházet o dotaci z Moravskoslezského kraje.

Další zprávy z regionu