Milionowe wsparcie z Polski

Pełnomocnik Rządu RP do spraw Polonii i Polaków za granicą minister Jan Dziedziczak podsumował projekty realizowane w 2021 roku.

Podsumowali ubiegłoroczne projekty i podali wyniki konkursu MSZ. Foto: mc

W sumie Kancelaria Premiera RP wsparła działania Polaków podejmowanych na terenie RC sumą 1,679 miliona złotych. Na infrastrukturę polonijną na Zaolziu przeznaczono z polskiego MSZ ponad 2,3 miliona złotych.

Kancelaria Premiera w ubiegłym roku wsparła 36 projektów, z których 31 związanych było z Zaolziem. „Suma dotacji wyniosła 1,679 miliona złotych, z czego około 1,5 miliona złotych trafiło na Zaolzie, co uważam za oczywiste. Zaolzie jest sercem polskości w Republice Czeskiej i tutaj prowadzone są działania”, powiedział minister Dziedziczak w trakcie konferencji prasowej, która odbyła się we wtorek 25 lutego w siedzibie ZG PZKO.

Najwięcej środków (757 tysięcy złotych) Polska przeznaczyła na działalność mediów. Kolejnym dużym projektem było wspieranie kampanii informacyjnej przed Spisem Powszechnym w RC. Przeznaczono na nią 427 tysięcy złotych.

„Chciałbym też zwrócić uwagę na Bon Pierwszaka skierowanego do 239 uczniów klas pierwszych 25 polskich szkół działających w ramach czeskiego systemu szkolnictwa. To przedsięwzięcie Polska wsparła sumą niespełna 200 tysięcy złotych. Działania na rzecz inicjatyw edukacyjnych są dla Polski ważne. W ubiegłym roku przeznaczyła na nie 112,5 tysięcy złotych”, podkreślił minister.

Jak wyglądały dofinansowania związane z infrastrukturą skomentował dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ Sławomir Kowalski. „Na infrastrukturę polonijną w RC resort przeznaczył w ubiegłym roku ponad 2,3 miliona złotych.

Wśród wieloletnich projektów priorytetowych na lata 2021-2023 nadal trwają prace remontowe w domach PZKO w Wędryni i Trzyńcu Lesznej-Dolnej”, wyszczególnił Sławomir Kowalski, dodając, że w ramach projektów dowolnych zrealizowane już zostały inwestycje w obiektach PZKO Karwina-Frysztat, PZKO Karwina-Raj, PZKO Czeski Cieszyn-Mosty, PZKO Boconowice, PZKO Czeski Cieszyn „Fasalówka” i PZKO w Jabłonkowie.

Wśród projektów, którym przyznano dotację na rok bieżący znalazły się: rewitalizacja Domu Polskiego Żwirki i Wigury w Cierlicku (przygotowanie dokumentacji projektowej), remont Domu PZKO w Karwinie Raju (opracowanie dokumentacji oraz remont kuchni) oraz remont i rozbudowa budynku PZKO w Czeskim Cieszynie Mostach (zaplecze techniczne i higieniczne dużej sali).

Projektem priorytetowym wieloletnim zaplanowanym do realizacji na lata 2022-2024 jest remont budynku PZKO w Czeskim Cieszynie „Fasalówka”. Łączne dofinansowanie tego projektu wynosi 3,5 miliona złotych.

Polska delegacja na czele z ministrem spędziła w regionie dwa dni. Odwiedziła ostrawską polonistykę, Suchą Górną, Stonawę i Czeski Cieszyn.

Další zprávy z regionu