Mladým chtějí zřídit klubovnu

Mládež z Dolní Lomné by mohla mít klubovnu ve zdejším hotelu Pod Akáty. Zaznělo to na prosincovém jednání zdejších zastupitelů.

Jednání zastupitelů Dolní Lomné. Foto: tm

Sál a salonek za jevištěm tohoto hotelu patřily během podzimu dětem ze školy, které tady při probíhající rekonstrukci české školy docházely za vyučováním. Oprava ve škole je u konce a salonek zřejmě najde další uplatnění pro mladou generaci. „Chtěli bychom mladým nabídnout prostor, ve kterém by se mohli smysluplně scházet,“ řekla na jednání zastupitelů starostka Dolní Lomné Renata Pavlinová. V klubovně by mládež měla i možnost soutěživého vyžití například v podobě kulečníku, šipek, pin pongu a jiných her.

Klubovnou by představitelé obce chtěli vyřešit i jeden problém, který je v současné době trápí. Mládež se začala scházívat za zdejším muzeem, konkrétně v dřevěných prodejních stáncích, které zde napevno stojí jako zázemí pro spolky při veřejných akcích. „Tamní prostor by měl být osvětlený a prázdné stánky zajištěny. Prodejní okýnka by se opatřila dřevěnými dvířky a vstupní dveře by se zamykaly,“ shodli se po diskuzi zastupitelé. Místní spolky, které v areálu mají stánky, budou o tomto kroku informovány.

Další zprávy z regionu