Modernizace Lípové ulice v Českém Těšíně se protahuje

Rekonstrukce Lípové ulice v Českém Těšíně se protáhne téměř do konce roku. Důvodem jsou potíže s únosností podloží a nepříznivé počasí. Původně měla být hotova koncem října.

Součástí rekonstrukce je výstavba nové páteřní komunikace. Foto: ba

Lípová ulice spojuje Sokolovskou ulici s osadou Antoníček. Za křižovatkou se Sokolovskou ulicí se na ní nachází Integrované výjezdové centrum, průmyslová zóna a areál někdejšího vojenského opravárenského podniku. Na technickém stavu povrchu Lípové ulice se vydatně odráží intenzivní doprava.

Stavební úpravy na Lípové ulici v délce téměř 430 metrů se týkají rozšíření vozovky na sedm metrů, vybudování přilehlého chodníku, veřejného osvětlení a zastávky městské hromadné dopravy.

„Součástí této investice je rovněž výstavba nové páteřní komunikace, taktéž o šířce sedmi metrů včetně dva metry širokého a více než dvě stě metrů dlouhého chodníku a veřejného osvětlení,“ informoval vedoucí investičního odboru českotěšínské radnice Rostislav Rozsypal. Upřesnil, že výstavbu nové komunikace si vyžádalo rozšíření průmyslové zóny o další pozemky a jejich zpřístupnění.

Oprava Lípové ulice probíhá za omezeného provozu po etapách. V minulých dnech došlo k pokládce posledních vrstev asfaltu. Silnice by měla být uvedena do provozu 6. prosince s tím, že posléze ještě budou probíhat terénní úpravy a dokončovací práce, které už však neomezí dopravu.

Modernizace Lípové ulice patří mezi letošní nejvýznamnější investiční akce v Českém Těšíně. Původně měla vyjít na bezmála 19 milionů korun, nakonec se však prodraží o více než tři miliony.

„Jelikož jsme narazili na problémy s únosností podloží, museli jsme změnit technologické postupy, což spolu s deštivým počasím, kvůli němuž nebylo možné pracovat v podmáčeném terénu, posunulo termín dokončení. Během sanace podloží jsme použili metodu recyklace za studena – což znamená aplikaci asfalto-cementové směsi do konstrukční vrstvy. Na páteřní komunikaci a stezce pro chodce a cyklisty byla použita vápenná stabilizace,“ upřesnil Rostislav Rozsypal.

Další zprávy z regionu