Modernizaci lanovky na Javorový svítá nová šance

Lanovka na Javorový by se mohla dočkat modernizace. Zastupitelé Třince udělali první krok a podepsali s krajem a provozovatelem memorandum o spolupráci.

Lanovka je sice z roku 1957, ale stále má své příznivce. Foto: Bytoslan

Na Javorový vrch vede lanovka z roku 1957. Existují však plány na její modernizaci, a dokonce i prodloužení, aby byla výstupní stanice hned u vrcholu. Zastupitelé Třince nyní rozhodli, že město podepíše memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci projektu modernizace a rozšíření lanové dráhy na Javorový vrch. „Deklaruje vůli a společný zájem na turistickém rozvoji naší části Beskyd. Tímto krokem jsme vyjádřili zájem o přípravu a realizaci tohoto projektu,“ potvrdila primátorka Věra Palkovská.

Účastníky memoranda jsou město Třinec, Moravskoslezský kraj a společnost Bytoslan, která lanovku vlastní a provozuje. „Oslovilo nás vedení kraje, že pokud chceme zatraktivnit turistický ruch v Beskydech a samotný Javorový, bez moderní lanovky to moc nepůjde. Je tedy naším společným zájmem, aby se projekt podařilo dotáhnout do konce. Memorandum je však jen první krok. Nezavazuje nás k investicím, ale dáváme jím najevo svůj zájem a snahu,“ pokračovala primátorka.

Letos na jaře se mělo konat první setkání s obyvateli místní části Oldřichovice. Hrozba koronavirové nákazy ale schůzi neumožnila. „Samozřejmě, tamních lidí se modernizace lanovky úzce dotýká. Takže jakmile to půjde, jednání uskutečníme,“ slíbila Palkovská.

Ivo Branný z Bytoslanu podotkl, že si vzniku memoranda váží. „Jako první krok jsme udělali to, že jsme oslovili Správu CHKO a zjistili, zda vůbec můžeme projekt rozjet. Ochránci přírody neshledali důvod, proč by to nešlo. Druhým krokem je nyní memorandum. Třetí bude náročný, a to vypracování projektu,“ vypočítal Branný.

Další zprávy z regionu