Mojská má mít přívětivější tvář

Mezi hlavní investiční záměry, k jejichž realizaci chtějí přistoupit v Českém Těšíně, je revitalizace sídliště Mojská. Místní si přejí, aby se na něm objevily nové chodníky, parkoviště a hřiště.

Sídliště Mojská má nejlepší léta za sebou. Foto: ba

Měníme Mojskou je název projektu, který letos ve spolupráci se zástupci stejnojmenného týmu spustila českotěšínská radnice. Do akce se zapojili rovněž občané města. K proměně sídliště, které má nejlepší léta za sebou, se po celé léto vyjadřovali prostřednictvím dotazníkového šetření. Posléze se uskutečnila diskuze zástupců vedení města, projektantů týmu Měníme Mojskou s občany, která shrnula výsledky letního průzkumu.

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že místním se na sídlišti, které považují za klidné, nejvíce líbí blízkost přírody, dostupnost obchodů a počet hřišť. „Z rozsáhlého šetření zároveň vyplynulo, že občany sídliště nejvíce trápí současný stav chodníků, cest a také zmíněných hřišť, která jsou zanedbaná. Tam budeme směrovat naše aktivity především. Mimo to jim parkovací plochy a odpočinkové zóny,“ přiblížil místostarosta Českého Těšína Vít Slováček.

Revitalizace sídliště Mojská je součástí nového strategického plánu, který letos město schválilo.

Další zprávy z regionu