Mostečtí ocení významné osobnosti své obce

Zastupitelé Mostů u Jablunkova na svém březnovém zasedání stanovili kritéria, na základě kterých bude obec oceňovat své významné osobnosti. Titul Významná osoba obce Mosty u Jablunkova bude udělován lidem, kteří jsou nebo byli občany obce.

Mostečtí ocení významné osobnosti. Ilustrační foto: ba

Titul může být udělen rovněž in memoriam. Kandidáty na ocenění mohou navrhovat občané, členové zastupitelstva, organizace, instituce, spolky, školy a další subjekty.

Jednotlivé návrhy se budou podávat na nominačním formuláři a kromě osobních údajů musejí obsahovat mimo jiné i souhlas kandidáta a zdůvodnění jeho nominace. Titul bude udělen jednou během kalendářního roku, nemusí však být udělen každoročně.

Rada obce posoudí návrhy všech nominovaných osob a předloží je spolu se svým doporučením ke konečnému rozhodnutí zastupitelům. Ti posléze vyberou tři osoby, kterým představitelé obce předají ocenění na jedné z obecních akcí. Významné osoby obdrží pamětní plaketu, věcný dar a budou zapsáni do obecné kroniky.

Další zprávy z regionu