Muzeum Drukarstwa znów tętni życiem

Symbolicznym przecięciem wstęgi oficjalnie otwarto w ostatni piątek czerwca Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, które po trzech latach przerwy spowodowanej remontem ponownie służy swemu celowi.

Goście mieli okazję zobaczyć historyczne maszyny drukarskie. Foto: EŚ

Placówkę wprawdzie można było już zwiedzać nieco wcześniej, uroczystość z tej okazji odbyła się jednak dopiero teraz. Wśród licznie przybyłych gości nie zabrakło włodarzy miasta Cieszyna, przedstawicieli różnych instytucji, z lewego brzegu Olzy  reprezentantów Muzeum Těšínska czy Drukarni Finidr i innych. Bezsprzecznie najważniejszym gościem, bez którego muzeum to nie powstałoby w 1996 roku, był pan Karol Franek. „Cieszę się, że doczekałem tej chwili i mogę oglądać muzeum w nowej odsłonie. Warto to zobaczyć”, mówił wzruszony do łez założyciel placówki podczas wręczania kwiatów.

Muzeum Drukarstwa włączone zostało w maju tego roku w strukturę Zamku Cieszyn. Jego dyrektor Magdalena Chorąży-Suchy zauważyła, iż czeka ich dużo pracy, szczególnie promocyjnej. „Chcemy przypominać mieszkańcom i turystom o tym ważnym dla naszego miasta i całego regionu miejscu, ponieważ właśnie drukarstwo zawsze było wizytówką i symbolem Cieszyna”, stwierdziła.

Burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz przypomniała najważniejsze sprawy związane z remontem placówki orzekając, że po przerwie Muzeum Drukarstwa powróci na Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego łączącym obiekty związane z kulturą dziedzictwa przemysłowego tego regionu.

„W jego ramach będziemy ważnym punktem, a być może w przyszłości uda nam się wspólnie z Czeskim Cieszynem stworzyć nowy szlak historii drukarstwa od przeszłości do przyszłości, pokazać, jak wyglądała praca w drukarni kiedyś, a jak prezentuje się teraz. Czescy partnerzy mają kilkaset metrów stąd nowoczesną drukarnię i te przestrzenie można przedstawić”, mówiła pani burmistrz.

 

Další zprávy z regionu