Muzeum si připomene Božka, Velikonoce i větrné mlýny

Pestrou nabídku akcí připravuje pro zájemce na první polovinu letošního roku Muzeum Těšínska. Patří mezi ně například přednáška u příležitosti 240. výročí narození významného mechanika a konstruktéra Josefa Božka, který je původem z Těšínského Slezska.

Muzeum Těšínska připravuje řadu akcí. Ilustrační foto: th

Únor v Muzeu Těšínska zahájí zajímavá výstava věnovaná přírodě s názvem Říční krajina Těšínska a její proměny. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 3. února. K vidění je rovněž unikátní panelová výstava o česko-polském mincovnictví. Doplňuje ji vitrína s cennými sbírkovými předměty, přičemž nejmenší mince si návštěvníci mohou prohlédnout pomocí lupy.

O využití kopřivy bude přednášet odborník na tuto rostlinu Václav Michalička, etnografka Lucie Kaminská přiblíží Velikonoce a jarní obyčeje v lidové tradici, o větrných mlýnech na Těšínsku bude vykládat Jan Doubek. Jeden z mlýnů se nachází v Kotulově dřevěnce v Havířově.

„Radim Kravčík se podělí o své osobní zážitky ze 116denního putování z Karviné do Santiago de Compostella. Akademická malířka Simona Balcarová bude vyprávět o restaurování obrazu Těrlické Madony, na kterém se sama podílela. Příchozí zaujme rovněž výklad na téma Lichtenštejnovy reformy rakouského dělostřelectva v podání našeho historika Martina Krůle, hrací strojky ze sbírek Muzea Těšínska přiblíží Kateřina Stenchlá Snažíme se o to, aby si každý zájemce našel nějaké téma pro sebe,“ předeslala vedoucí Historické budovy Pavlína Badurová.

Další zprávy z regionu