Muzikanti budou hrát v muzeu do konce března

Píšťaly, fujary, trombity, zvonky, řehtačky, gajdy, podomácku vyrobené housle na Valašsku – ochlebky a další tradiční lidové hudební nástroje budou až do konce března k vidění v Muzeu trojmezí v Jablunkově.

Součástí expozice jsou i nástroje, které vyrobil Miroslav Puczok.

Výstavu s názvem Muzikanti, hrajte, charakterizuje celá řada cenných exponátů pocházejících z 17. či 18. století. Jsou součástí sbírek Muzea Těšínska a Národního muzea v přírodě – Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Bohatá expozice představuje tradiční lidové hudební nástroje i různé běžné předměty používané k rytmizaci při práci, ale také nástroje dechové hudby. Na naše území začaly pronikat v první polovině 20. století a pozvolna začaly vytlačovat do ústraní původní lidové instrumenty.

Kromě muzejních sbírek je představena i současná tvorba. Výroba lidových hudebních nástrojů Miroslava Puczoka z Havířova, např. jeho vlastnoručně vyrobené fujary, gorolská třístrunná basička a několik typů lidových houslí.

Návštěvníci muzea si mohou rovněž prohlédnout výstavu fotografií Jablunkova, kterou uspořádal místní fotoklub.

Další zprávy z regionu