Myslivci plánují osadit pole

Myslivecký spolek „Černá“ Střítež-Vělopolí získal vloni dotaci na výsadbu 80 ovocných stromů na katastru Vělopolí. Nyní myslivci obec požádali o pronájem pozemku, na kterém by vysadili rostliny a keře pro ochranu zvěře.

Příprava pole na setí. Foto: myslivci

„Na tomto pozemku jsme minulý rok vysadili alej ovocných stromů. Letos ji chceme doplnit po jedné straně mysliveckým políčkem a po druhé straně remízkem s keři,“ nastínil myslivecký hospodář spolku Viktor Zawadzki. Myslivecké políčko je pozemek osetý minimálně dvěma plodinami, které se přes celý rok nesklízí. Tudíž vytváří kryt, klid a potravu pro zvěř. Neslouží pouze zvěři, ale i včelám a také jiným živočichům. Remízek s keři bude vytvářet hlavně kryt a závětří pro zvěř.

„Vytvářením mysliveckých políček a výsadbou remízků chceme v přírodě vytvořit místa, kde zvěř v klidu naklade a vyvede své mladé. Pro zdárný odchov mláďat zvěř potřebuje kryt a vhodné zdroje potravy. Po zbytek roku potřebuje znovu místo pro odpočinek, zdroje potravy a bezpečí před predátory a nepřízní počasí,“ pokračoval hospodář. V neposlední řadě tato místa zkrášlují krajinu, a navíc při realizaci dávají příležitost lidem z obce se sejít a pobavit se, což k životu na vsi podle Zawadzkého patří.

Starosta Vělopolí Tomáš Grohmann zastupitelům řekl, že s iniciativou myslivců nemá problém, akorát musí zachovat průjezd pro obslužné stroje pro okolní pole. „Nájemní smlouva bude na deset let, což je i udržitelnost za dotační peníze vysázené aleje. Nájemné je 0 korun, protože myslivci se budou starat o údržbu a tím pádem to nebude muset dělat obec,“ upřesnil starosta a zastupitelé pronájem pozemku myslivcům posvětili.

Další zprávy z regionu