Myslivci pomohli lidem vysázet ovocné stromy do aleje

Na čtyři desítky vzrostlých slivoní a dvacet jabloní vysadili nadšenci pod patronací myslivců v oblasti mezi Komorní Lhotkou a místní částí Hliníky. Vzniklo tam nádherné stromořadí, ze které budou mít v budoucnu radost všichni tamní obyvatelé.

V době výsadby stromů byl ještě sníh. Foto: ČEZ

Na výsadu přispěla obci 150 tisíci korunami Nadace ČEZ. „Stromořadí je 420 metrů dlouhá liniová výsadba, která v obci vytvořila další velmi důležitý prvek. Přispěje k udržení vody v krajině, posílí biodiverzitu, zlepší možnost migrace živočichů a zpomalí nebo i zastaví rozrušování a následnou degradaci půdy,“ řekl starosta Komorní Lhotky Ivo Sztefek a dodal, že jde o obnovu krajinného prvku, který se na místě nacházel dříve.

Myslivci s pomocí obyvatel a dalších dobrovolníků vysadili několik odrůd jabloní (matčino, ontário, míšeňské, gráfštýnské i slivoní (čačanská lepotica, durancie, wangenheimova). Na výsadbu stromů v obci přispěli energetici také vloni, když myslivce podpořili částkou přesahující 113 tisíc korun.

V roce 2023 podpořila Nadace ČEZ výsadbu stromů v Moravskoslezském kraji více než milionem korun, letos jen v prvním kole rozdělila mezi žadatele z kraje bezmála 900 tisíc. Nové stromy porostou díky energetikům nejen v Komorní Lhotce, ale také například ve Střítěži. Nadace ještě chystá druhé grantové kolo, žádosti bude přijímat od 1. června do 31. července 2024. O příspěvek mohou požádat nejen obce, ale také školy, hasiči, skauti a další neziskové organizace.

Další zprávy z regionu