Na Hrčavě si v sobotu zvolí nové zastupitelstvo

Obyvatelé Hrčavy budou opět vybírat, kdo jejich obec povede následující tři a půl roku. Na výběr mají ze dvou politických uskupení. Jedno vede současný starosta Marek Sikora, to druhé místní podnikatel Martin Koper.

Ilustrační foto: archiv th

Volby do obecních zastupitelstev se v této malé obci musí opakovat. Rozhodl o tom Krajský soud v Ostravě. Volební místnost na obecním úřadu bude tentokrát otevřená pouze jeden den, a to v sobotu 18. února v čase od 7 do 22 hodin. Hlasovací lístky najdou lidé na místě.

Opakování voleb nařídil krajský soud Ostrava na základě stížnosti Martina Kopera. Ten poukázal na to, že se hlasování účastnili i lidé, kteří se do obce nastěhovali účelově a nemají k ní žádný vztah. Podle soudu je však právo volit spojeno pouze s lidmi, kteří jsou s daným městem či obcí spjatí. Během soudního jednání se prokázalo, že minimálně čtyři osoby k Hrčavě vztah neměly. Podle soudu by všichni takto evidovaní lidé měli být vyškrtnuti ze seznamu voličů. Výsledek voleb na podzim byl navíc velmi těsný. „Stačily hlasy čtyř voličů, aby se změnil poměr ve výsledku voleb. Soud proto přistoupil k nejradikálnějšímu řešení. Tím je neplatnost voleb,“ doplnil soudce.

V obci kandidovala dvě uskupení. Těsným rozdílem vyhrálo sdružení Pro Hrčavu současného starosty Marka Sikory před SNK Hyrčovjaně, které vede Martin Koper. Obě strany se budou opět ucházet o přízeň voličů.

Lídři obou kandidátek odpověděli na stejné otázky:

Jdete do voleb se stejnými lidmi na kandidátce, nebo v ní budou nějaké změny?
Marek Sikora: Ano, jdeme do voleb se stejnými lidmi.
Martin Koper: Do volební kandidátky za Hyrčovjany nás doplnil jeden kandidát, respektive kandidátka.

Pohlídáte si, aby se voleb neúčastnily tzv. „černé duše“, kvůli nimž soud rozhodl o opakování voleb?
Marek Sikora: Ano.
Martin Koper: „Černé duše“ a férovost voleb v naší malé obci s 243 obyvateli v roce 2022 by si měl pohlídat náš pan starosta a volební komise, kteří by měli nést za toto plnou zodpovědnost.

Pokud vaše strana zvítězí, nabídnete té druhé spolupráci?
Marek Sikora: Ano.
Martin Koper: Jestli ve volbách budeme úspěšní, budeme rádi a nabídneme spolupráci protistraně, pokud bude s námi chtít spolupracovat dobrým a férovým jednáním, s jakým jsme my vstupovali do voleb. V případě porážky se budeme snažit s protistranou pracovat na chodu obce, aby vzkvétala a nepadla ještě do hlubší recese, než ve které se nachází nyní.

Jaké budou vaše priority v případě vítězství ve volbách? Máte plán, co byste chtěli v obci zlepšit, změnit, vybudovat?
Marek Sikora: Pokud ve volbách zvítězíme, budeme se řídit strategickým plánem obce, to znamená, budeme pokračovat v realizaci plánovaných projektů. Pro letošní rok jsou naplánovány dvě větší investice. Jedná se o rekonstrukci kulturního domu a posílení vodovodního řadu.
Martin Koper: V případě, že zvítězíme, zapracujeme na komunikaci s občany. Od toho se bude vyvíjet veškerá aktivita obce, která doposud za poslední čtyři roky nefungovala, mohli jsme se o tom přesvědčit například při nedávné schůzce ohledně územního plánování. O plánu, který se navrhl, věděla hrstka obyvatel. Dále chceme zlepšit základní chod obce, údržbu obce a komunikaci obce s krajem a okolními obecními úřady.

Další zprávy z regionu