Na Jantarovou stezku se během víkendu vrátil život

Vychutnat si atmosféru raného středověku a vidět, jak vypadal život starých Slovanů v době Velké Moravy měli možnost všichni, kteří o víkendu navštívili hradiště v Chotěbuzi-Podoboře. A byla jich téměř tisícovka.

Víkendová akce v archeoparku. Foto: EŚ

Protože hradiště se nacházelo poblíž významné obchodní stezky spojující sever s jihem Evropy, akce dostala název Na Jantarové stezce. Všichni se rázem ocitli díky historickým skupinám, které předváděly, jak se kdysi na hradisku žilo i jak se o něj bojovalo, o několik století zpět.

K vidění byly ukázky nejrůznějších středověkých řemesel včetně výroby šperků z jantaru a kostí, nechyběly bojové scény, střelba z luku.

S velkým zájmem se setkaly v době raného středověku populární hry či ražba denáru uherského krále Štěpána z přelomu 10. a 11. století, který se na hradisku našel. Lákala také ochutnávka jídel našich předků anebo vystoupení skupiny Ragojka, jejíž líbivé tóny raně středověké hudby inspirované slovanským folklorem příjemně dokreslovaly atmosféru dvoudenní víkendové akce.

Další zprávy z regionu