Na Šancích mají nový chodník

Větší bezpečí chodcům poskytne chodník vedoucí mezi autobusovými zastávkami Šance, kaplička a Šance, konečná, který postavili v Mostech u Jablunkova.

Občanům Mostů u Jablunkova slouží nový chodník. Foto: ba

Chodník od kapličky po konečnou už místním slouží. Ještě zde bude vybudována nová autobusová zastávka a podzemní kontejnery na odpad. „Díky tomu se zkulturní celý prostor autobusové točny, který je rovněž přístupovým bodem

k návštěvnickému centru u našeho opevnění Šance. V tomto úseku na podzim instalujeme také nové inteligentní veřejné osvětlení,“ nastínil místostarosta Mostů u Jablunkova Martin Procházka. Chodník vyšel na pět milionů korun, přičemž 4,1 milionu korun pokryly dotační prostředky.

Jak dále místostarosta zmínil, chodník v úseku Tunel – Rynštoky se kvůli nevyhovující projektové dokumentaci, nevyřešeným vlastnickým vztahům k dotčeným pozemkům, autobusovým zastávkám a zálivům nyní přeprojektovává. Na výstavbu tohoto úseku obec bude žádat o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Předmětem drobnějších projekčních změn je také úsek Rynštoky – kaplička, kde jsme rovněž žádali o dotační prostředky a na konci června byla naše žádost schválena. Jedná se zhruba o 7,7 milionu korun z předpokládaných nákladů, které činí cca 10 milionů. Realizace by měla proběhnout na jaře příštího roku,“ předeslal Procházka.

Vedení obce se zabývá výstavbou chodníku od kruhového objezdu v Městské Lomné vedoucího až ke kapličce v Mostech u Jablunkova. „Jedná se o poměrně nebezpečný úsek, chodník podél silnice by chodcům zajistil mnohem větší bezpečí. Rovněž v tomto případě chceme zažádat o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ uzavřel Martin Procházka.

Další zprávy z regionu