Na stavbě posledního úseku obchvatu začaly zemní práce

Stavba posledního úseku obchvatu obcí v našem regionu, silnice I/68 Třanovice – Nebory, se rozběhla v terénu. Minulý týden začaly skrývky ornice a další zemní práce.

Na trase budoucí silnice už na několika místech probíhají skrývky ornice. Foto: ŘSD

Už v předchozích týdnech si lidé mohli všimnout pohybu v místech, kde čtyřpruhová silnice povede – vytyčování sítě stavby, kácení dřevin či značení omezení na stávajících komunikacích. „K zahájení skrývek a dalších zemních prací došlo koncem dubna,“ uvádí Ředitelství silnic a dálnic na svém webu v infoletáku aktualizovaném 3. května. „V současné době probíhají skrývky ornice mezi komunikací II/474 a Černým potokem a dále v oblasti mimoúrovňové křižovatky Třanovice,“ řekla včera Hutníku Šárka Kubalová z ostravské Správy ŘSD. V souvislosti s budováním mimoúrovňové křižovatky je omezen provoz na dálnici D48.

„Jsme všichni moc rádi, že začaly práce v terénu. Jedna věc je podpis smlouvy a slavnostní zahájení stavby, druhá věc to, na co jsme všichni čekali, tedy že stavba začala i fyzicky,“ reagovala starostka Ropice Uršula Waniová.

Dodala, že jako každá stavba i tato přinese lidem v jejím okolí na přechodnou dobu zhoršené podmínky, hluk a prach. „Budeme to muset vydržet,“ řekla starostka a požádala občany, aby byli trpěliví a tolerantní. „Také prosíme obyvatele o trpělivost,“ doplnila Šárka Kubalová z ŘSD.

Další zprávy z regionu