Na webových stránkách Ropice lze listovat v obecní kronice

Kolik obyvatel měla Ropice v roce 1869? A kolik v roce 1980? Kdy se Ropice stala částí Třince a kdy se poprvé konalo místní referendum za její osamostatnění? A kdy lidé o stejném tématu hlasovali podruhé?

Číst v kronice si zájemci mohou i večer doma. Reprofoto: www.ropice.cz

Odpovědi na tyto otázky a takřka nekonečnou řadu dalších zajímavostí zájemci najdou v ropické kronice, aniž by museli vyjít z domu. Stačí vstoupit na web obce, kliknout na kroniku a listovat. Ropice je patrně první obcí našeho regionu, která tuto možnost na svých internetových stránkách nabídla široké veřejnosti.

„Naše stará kronika byla dost dlouhou dobu ‚ztracená‘. Až když pan Stanisław Zahradnik sbíral materiály pro publikaci o Ropici, která pak vyšla v roce 2004, kontaktoval i bývalou tajemnici paní Marii Stoszkovou, která měla dlouhé roky kroniku doma. Poté už jsme měli kroniku na úřadě. Před časem se pak na nás obrátil Státní okresní archiv ve Frýdku-Místku, že naši kroniku chtějí archivovat. S těžkým srdcem jsme ji 1. října 2015 odevzdali. Pan ředitel archivu nám však tenkrát slíbil, že až kroniku zdigitalizují, poskytnou nám elektronickou verzi,“ vypráví ropická starostka Uršula Waniová.

Tak se i stalo. Ropice dostala od archivářů dárek k loňským Vánocům – svou pamětní knihu v digitální podobě.

„Hned jsme toho využili a ještě v prosinci jsme kroniku dali na náš web. Ať si v ní lidé mohou během dlouhých zimních večerů číst.“ starostka Ropice Uršula Waniová

První kroniku o 400 stranách v koženém obalu si Ropice koupila v roce 1928, v tom roce byl také jmenován první obecní kronikář. Stal se jím Jan Zawadzki. Sbíráním materiálů a informací o událostech významných pro Ropici byl však už dříve pověřen učitel polské školy Jan Adamus poté, co byl v roce 1920 přijat zákon, který obcím ukládal povinnost vést kroniky. První část ropické pamětní knihy tak čtenáře vrací i do dávnější historie obce. Poslední záznamy digitalizované kroniky jsou pak z roku 1997, kdy byla dopsána druhá kniha.
Svou nynější kroniku Ropice vede klasickým způsobem. „Materiály sbírá pan Alois Chlebik, který je už důchodcem, a do kroniky je dokumentačním inkoustem zaznamenává Katarzyna Heczko, učitelka polské základní školy,“ řekla starostka Waniová.

V kronikách některých obcí, které již mají své pamětní knihy digitalizované, si mohou lidé číst na webu Státního okresního archivu Frýdek-Místek.

O tom, zda se i další obce v regionu chystají ke zveřejnění kronik na svým webech, se dočtete v dnešním vydání Třineckého hutníku.

Další zprávy z regionu