Nanonástřiky chrání zdraví cestujících ve vlacích

Lidé, kteří cestují vlaky  CityElefant 471 a RegioPanter 650, se mohou cítit bezpečněji. Hned jedenáct těchto soupravy bylo totiž ošetřeno speciálním nanonástřikem.

Speciální nanonástřk chrání cestující vlakem před koronavirem. Foto: MSK

Těchto jedenáct vlakových souprav v Moravskoslezském kraji zajišťují zhruba 100 spojů denně. Nanonástřik by měl snížit počet nebezpečných částic v interiéru vozidel a ochránit cestující před nákazou koronavirem. Skončila tak první fáze pilotního projektu, na kterém spolupracují Moravskoslezský kraj, České dráhy, Zdravotní ústav Ostrava a společnost NanoZone.

Projekt má ukázat, jak co nejúčinněji dezinfikovat hromadné dopravní prostředky a zjistit, zda speciální nanonástřiky fungují ve vlacích stejně dobře jako v nemocnicích nebo sanitkách.  „V dopravních prostředcích dochází k velké kumulaci a pohybu lidí, takže možnost kontaminace povrchů nebezpečnými viry nebo bakteriemi je tu větší. Čím kvalitnější a účinnější dezinfekce se použije, tím lépe,“ je přesvědčen náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka. Upřesnil, že v rámci pilotního projektu ostravská společnost NanoZone aplikovala do 11 vybraných vlaků novou hygienickou nanotechnologii TiZonic. Jde o inovativní technologii s obsahem nanočástic TiO2, která funguje na principu fotokatalýzy a dokáže s okamžitou účinností minimálně po dobu tří let eliminovat rizika přenosu infekčních nákaz.

11 vlakových souprav v regionu vytipoval kraj společně s Českými drahami. Zdravotní ústav Ostrava teď bude v pravidelných intervalech v průběhu jednoho roku v soupravách sbírat a vyhodnocovat vzorky a porovná je se vzorky odebranými ve vlacích, které byly dezinfikovány běžnými metodami. Moravskoslezský kraj je garantem a koordinátorem projektu a financuje ho. Celkové náklady se budou pohybovat okolo dvou milionů korun. Takto ošetřenými vlaky se cestující svezou na tratích 321 Český Těšín – Opava, 271 a 320 – od Suchdola nad Odrou až po Mosty u Jablukova.

„Projekt Moravskoslezského kraje velmi vítáme. Eliminace bakterií a virů je v této době aktuální více než kdy jindy. Naše vozy standardně procházejí důkladným úklidem, dezinfekcí i ozonizací. Technologie, která by účinkovala několik let, je ale v našich vlacích novinkou,“ řekl pověřený náměstek generálního ředitele ČD pro obchod Jiří Ješeta a dodal: „V interiéru vozidla je nástřik neviditelný a velmi rychlá a nenáročná byla i jeho aplikace. Jednotky byly ošetřeny v době jejich čištění. Poté, co byl pravidelný úklid dokončen, následovala aplikace nanonástřiku, každá jednotka zabrala zhruba čtyři hodiny. Prakticky okamžitě pak mohl vlak vyjet znovu do provozu.“

Postřik jedné vlakové soupravy zabere zhruba čtyři hodiny. Foto: MSK

„Na základě výsledků stovek měření hygienické čistoty ošetřených povrchů byla prokázána až 80procentní účinnost technologie. Jedná se o nový unikátní prvek pasivní ochrany proti infekcím a virům, který je vysoce účinný. Jde o dlouhodobé preventivní opatření, které dokáže ochránit občany nejen nyní, ale třeba i za několik let. Určitě dobrá investice do budoucna,“ řekl Jaromír Hanačík, jednatel společnosti NanoZone, která bude nyní monitorovat hygienickou čistotu ošetřených povrchů. Pravidelně bude ve vlacích odebírat a vyhodnocovat vzorky také Zdravotní ústav Ostrava.

Účinky této nanotechnologie jsou v praxi ověřeny v zahraničí, vyzkoušeli je i v některých zařízeních Moravskoslezského kraje – v šesti nemocnicích, sanitkách, ve vozech městské policie a Policie ČR, nejnověji také na mošnovském Letišti Leoše Janáčka Ostrava. Moravskoslezský kraj ji jako první v Česku zkouší ve vlacích.

Další zprávy z regionu