„Nárůst cen emisních povolenek je extrémní“

EU přichází s novými energeticko-klimatickými balíčky. Politika Green Dealu má velmi vysokou prioritu a k tomu se přidávají programy typu Fit for 55 a taxonomie. Finální podoba všech těchto ekologických opatření se může s ohledem na aktuální situaci v souvislosti s válkou na Ukrajině měnit, nicméně je jasné, že transformace průmyslu bude pokračovat.

Petr Matuszek, ředitel Energetiky Třinec. Foto: th

O tom, jak se s těmito programy a s neustálým tlakem na minimalizaci emisí CO2 vypořádává Energetika Třinec, jsme hovořili s jejím ředitelem Petrem Matuszkem.

Energetika směřuje k postupnému, ale stále zrychlujícímu odklonu od uhlí. Existuje konkrétní termín?
V uplynulém roce byla v naší republice vedena diskuse o roku, kdy by mělo dojít k ukončení těžby a spalování uhlí. Navržený termín, a to rok 2038, byl vládou pouze vzat na vědomí. Nyní se uvažuje o podstatně dřívějším konci využívání uhlí. Odklon od uhelných zdrojů je do budoucna nevyhnutelný a naše společnost s takovým krokem počítá. Transformace na nízkouhlíkovou energetiku však musí být systematická, postupná a rozumně plánovaná.

A jak to vypadá s nahrazováním zemního plynu?
Pokud se jedná o zemní plyn, je zatím dle navržené taxonomie brán jako přechodné palivo, ale pouze do roku 2035, kdy by měl být nahrazen čistým plynem, což je v podstatě nereálné. Nebude možné zemní plyn zcela nahradit plynným bezemisním zdrojem. A samozřejmě platí, že obnovitelné zdroje v těchto letech nejsou schopny ve 100 % času nahradit zdroje spalující fosilní paliva. Je však možné, že aktuální geopolitická situace, která v Bruselu vede k diskusi o snížení závislosti na ruském plynu, tyto plány ještě pozmění. Ale dnes ještě nevíme, zda je zpomalí, nebo naopak urychlí.

Jaký dopad má na vaši společnost extrémní nárůst ceny emisních povolenek?
Velmi negativní. Celkový náklad dosáhl neuvěřitelných 2,172 miliardy korun. Ceny doposud velmi rychle rostly a řadu týdnů výrazně překračovaly hranici 90 EUR/EUA. V reakci na konflikt na Ukrajině pak cena povolenky mírně klesla, ale dnes zůstává stále na hodnotě okolo 80 eur. Za zamyšlení stojí fakt, že některé podniky stále neobdržely bezplatné povolenky za uplynulý rok, ale v EU se již připravuje další změna, přesněji řečeno zpřísnění v alokaci povolenek.

Jak bude zpřísnění v alokaci povolenek v praxi vypadat?
Dopad této reformy způsobí další navýšení nákladů na výrobu průmyslových výrobků v Evropě. Budoucnost některých průmyslových sektorů Evropy je tedy ohrožena, protože výroba se bude přesouvat mimo hranice EU. S růstem ceny pochopitelně souvisí růst ceny elektřiny. Navíc se k tomu přidala výrazná změna v obchodování se zemním plynem a ceny ročního produktu vzrostly až pětinásobně. Toto zdražení cen energií ve většině států EU nemá obdoby a výrazně již ohrožuje ekonomiky jednotlivých států.

Další zprávy z regionu