Nawiejska wiosna muzyczna

Cztery chóry zaprezentowały się publiczności w ramach koncertu Nawiejska Wiosna Muzyczna, który w ostatnią sobotę maja odbył się w Domu PZKO im. Jury spod Grónia w Nawsiu.

Gospodarz imprezy, chór żeński Melodia. Foto: JH

Działający przy nawiejskim Kole PZKO chór żeński Melodia zaprosił do wspólnego śpiewania dwa zespoły z Polski – chór mieszany Zasolnica z Porąbki pod batutą dyrygent Barbary Gacek oraz chór mieszany Echo z Zebrzydowic prowadzony przez Jadwigę Sikora. Do Nawsia przybył również chór mieszany Canticum Novum na czele z dyrygentem Leszkiem Kaliną.

„Chcieliśmy przygotować spotkanie chóralne, bo w czasie pandemii brakowało nam wspólnych spotkań i wspólnego śpiewu. Mobilizując zespoły i siebie samych zorganizowaliśmy koncert, by podtrzymywać kultywowanie pieśni. Uważam, że pieśń i śpiew dają życie, pomagają lepiej wykonywać wiele rzeczy”, powiedziała dyrygent Melodii, polska chórmistrzyni Alexandra Zeman.

W pierwszej części koncertu prowadzonego przez konferansjera Dominika Morcinka zabrzmiały utwory poważne oraz Modlitwa o pokój nie żyjącego już kompozytora Norberta Blachy, którą zaśpiewały razem wszystkie chóry.

Druga część koncertu była bardziej swobodna, chóry wykonywały program dowolny według własnego upodobania. Zaprezentował się Władysław Czepiec, uczestnik konkursu The Voice Senior. Miłą niespodzianką dla słuchaczy był występ bandurzystki Darii Fedun z Kijowa, która w ramach programu Erasmus obecnie studiuje w cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego.

Další zprávy z regionu