Někteří řidiči jezdí po mostě cyklostezky

Třetím měsícem pokračuje oprava mostu na krajské silnici přes řeku Lomnou v místech, kde se stýkají katastry Dolní Lomné a Jablunkova. Objízdná trasa vede přes Bocanovice, ale někteří řidiči jezdí přes most cyklostezky u viaduktu. Policie o problému ví.

Na tento dřevěný most někteří řidiči odbočí, aby nemuseli jet po objízdné trase. Foto: tm

„Díky informacím občanů jsme zaznamenali zvýšený počet osobních automobilů, které místo objízdné trasy jezdí přes dřevěný most u viaduktu, který je součástí cyklostezky,“ nastínila starostka Dolní Lomné Eva Sikorová. „Řidiči by si měli uvědomit, že most neslouží automobilům. Navíc kvůli bezpečnosti na cyklostezce nemůžeme na most jen tak umístit nějakou zábranu. Vše jsem konzultovala s dopravními policisty,“ vysvětlila starostka.

Policie ČR o problému ví a na místě provádí zvýšené kontroly. „Mohu potvrdit, že se v rámci výkonu služby policisté obvodního oddělení Jablunkov na toto místo zaměřují,“ konstatovala policejní mluvčí Pavla Procházková. V případě zjištění přestupkového jednání mohou policisté na místě udělit řidiči pokutu až do dvou tisíc korun, případně mohou danou věc oznámit příslušnému správnímu orgánu k projednání, kde hrozí pokuta až do výše 2,5 tisíce korun. „Policisté se na toto místo budou zaměřovat po celou dobu opravy mostu,“ zdůraznila policejní mluvčí.

Oprava sice měla skončit 7. srpna, ale kvůli vícepracím tomu tak není. „V průběhu rekonstrukce mostu se vyskytly dva problémy, které měly vliv na termín výstavby,“ konstatovala krajská mluvčí Nikola Birklenová s tím, že prvně byl zjištěn špatný stav rubu izolace jedné z opěr, kde protékala voda. Izolace musela být dodatečně vyměněna. Druhý problém se ukázal po odbourání krycí desky nosné konstrukce, kdy byla zjištěna jiná výška nosné konstrukce, než předpokládala projektová dokumentace. Proto musela být vyprojektována nová spřažená deska. „Z těchto důvodů se termín zprůjezdnění stavby posouvá na 21. srpna,“ dodala Birklenová.

Příjezd do Dolní Lomné je tak nadále omezen. Náhradní objízdná trasa vede přes sousední Bocanovice a Návsí, ovšem jen pro vozy do výšky 3,2 metru, která je pod železničním mostem v Návsí. Nákladní automobily jezdí z Bocanovic dále až do Bystřice.

Další zprávy z regionu