Nemocnice Agel otevírá kurz pro sanitáře

Pro zájemce, kteří hledají stabilní zaměstnání a jistotu práce,  otevírá v únoru společnost Agel další akreditovaný kvalifikační kurz pro sanitáře. Pořádá ho Nemocnice Agel Český Těšín.

Práci sanitáře může zvládnout každý. Stačí jen chtít. Foto: Agel

Kurzy pořádá ve spolupráci s Agel Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou. Vzdělání v oblasti zdravotnictví je vhodné pro všechny zájemce, kteří mají chuť pomáhat a pracovat s lidmi. Přihlášky do kurzu je možné podat do 10. února.

Kurz pro sanitáře rozběhne českotěšínská nemocnice v únoru a předpokládaný konec je plánovaný na začátek května 2021. Teoretická část výuky bude probíhat vždy v úterý a čtvrtek v odpoledních hodinách v prostorách nemocnice a Agel Střední zdravotnické školy.

Následně uchazeči absolvují praxi na lůžkových odděleních naší nemocnice,“ uvedla členka představenstva Nemocnice Agel Český Těšín Alice Ručková. Zároveň dodala, že v rámci této praxe navštíví kurzisté také pracoviště patologie, operačních sálů, rehabilitace nebo laboratoře.

Akreditovaného kvalifikačního kurzu Sanitář se mohou zúčastnit zájemci starší 18 let s ukončeným základním vzděláním a v dobrém zdravotním stavu. Přihlášku lze stáhnout na webových stránkách nemocniceceskytesin.agel.cz.

Účastník kurzu platí poplatek ve výši šest tisíc korun. „Pokud absolvent úspěšně ukončí kurz a nastoupí do zaměstnaneckého poměru v naší nemocnici, je mu celá výše kurzovného vrácená zpět,“ upozornila Alice Ručková.

Kurz Sanitáře se těší velkému zájmu a oblibě. Posledním, který pořádala českotěšínská nemocnice v loňském roce, prošlo celkem 11 kurzistů. Z toho všichni kurz úspěšně absolvovali. Stává se, že již během praxe v nemocničních zařízeních dostávají účastnici kurzu nabídky práce.

„V roce 2020 posílili náš tým celkem čtyři nově kvalifikovaní sanitáři. Naše nemocnice je uvítala na oddělení následné péče a na oddělení následné péče s rehabilitačním zaměřením,“ zmínila se Alice Ručková. I ostatní nově kvalifikovaní sanitáři dostali nabídku spolupráce v jiných nemocničních zařízeních skupiny Agel. Nové členy v týmu uvítala například Nemocnice Agel Třinec-Podlesí.

Kvalifikační kurz je ukončen praktickou a teoretickou zkouškou. Po skončení kurzu obdrží absolventi osvědčení o způsobilosti výkonu povolání sanitáře s neomezenou platností. Sanitář poskytuje zdravotní péči pacientům pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka, denně empaticky přistupuje k pacientům i jejich potřebám.

Zvládá pomocné činnosti, jako je například základní ošetřovatelská péče, převoz pacientů na vyšetření i jejich polohování s cílem prevence proleženin, manipulace s technickým vybavením na operačních sálech, dovoz stravy na oddělení i převzetí a ukládání léčiv pro pacienty a spousta dalších činností.

Další zprávy z regionu