Nemocnice Český Těšín otvírá kurz pro sanitáře

Kvalifikační kurz pro patnáct budoucích sanitářů otvírá poprvé od září Nemocnice Český Těšín. Účastníkům nabídne to nejlepší z teorie i praxe. Mnozí pak v nemocnici najdou i práci.

Nemocnice si díky kurzu vychová vlastní sanitáře. Foto: archiv

Noví studenti získají teoretické základy v odborných učebnách Agel Střední a vyšší odborné zdravotnické školy, praxi během kurzu poskytne sama Nemocnice Český Těšín. Vychová si tím vlastní nelékařský zdravotnický personál a umožní občanům města Český Těšín smysluplně se uplatnit na trhu práce.

Do kurzu sanitář se mohou přihlásit zájemci starší 18 let s ukončeným základním vzděláním a v dobrém zdravotním stavu. Stačí vyplnit přihlášku z webových stránek Nemocnice Český Těšín a zaslat ji elektronicky e-mailem na adresu alice.ruckova@nct.agel.cz, nebo poštou na adresu nemocnice.

Kurz poběží od konce září do prosince dvakrát týdně v odpoledních hodinách. „Díky zázemí školy budeme využívat například makety orgánů lidského těla nebo odborné učebny, které jsou zařízené jako nemocniční pokoje. Oproti jiným kurzům můžeme nabídnout účastníkům velmi dobrou teoretickou přípravu i navazující praxi na lůžkových odděleních Nemocnice Český Těšín, stejně jako na pracovišti patologie, operačních sálech, rehabilitaci, v laboratořích a nemocniční lékárně,“ říká Alice Ručková, členka představenstva českotěšínské nemocnice.

Kvalifikační kurz končí praktickou a teoretickou zkouškou. Účastník kurzu zaplatí částku 5 900 korun včetně studijních materiálů. „Úspěšné absolventy rádi přivítáme v řadách našich zaměstnanců, pokud to umožní aktuální volná místa. Když splní podmínky nástupu do zaměstnaneckého poměru Nemocnice Český Těšín, nabízíme dokonce vrácení účastnického poplatku,“ zdůrazňuje Alice Ručková s tím, že otevření kurzu sanitář zařadí Nemocnici Český Těšín mezi akreditovaná zdravotnická zařízení, která mohou vzdělávat nelékařské zdravotnické pracovníky.

Sanitář poskytuje zdravotní péči pacientům pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka, denně empaticky přistupuje k pacientům i jejich potřebám. Zvládá pomocné činnosti, jako je například převoz pacientů na vyšetření i jejich polohování s cílem prevence proleženin, manipulace s technickým vybavením v nemocničních pokojích i na operačních sálech, dovoz stravy na oddělení i převzetí a ukládání léčiv pro pacienty.
Nemocnici Český Těšín je člen skupiny Agel.

Další zprávy z regionu