Nemocnice na Podlesí má supermoderního pomocníka

Nemocnice Agel Třinec – Podlesí udělala další krok ke kvalitnější péči. Pořídila si nový a modernější CT přístroj. Zaplatila za něj zhruba 30 milionů korun.

Nový přístroj přináší pozitiva pacientům i zdravotníkům. Foto: mr

Když si nemocnice pořizovala před 12 lety nový CT přístroj, byla nadšená. Měla totiž velice moderní zařízení, které jí sloužilo až dodnes. „Pokrok šel ale samozřejmě dál, nový přístroj je tedy rozhodně na podstatně vyšší technologické úrovni než byl ten předchozí,“ zhodnotil primář oddělení intervenční radiologie Marian Wierzgoń.

Byť je nový přístroj krátce v provozu, již nyní jsou zřejmé jeho přednosti. „Předně je to snížená dávka ozáření, u některých vyšetření až o polovinu, což je velký přínos. Další výhody přináší rychlost přístroje. Jednak to umožňuje snížení objemu podávané kontrastní látky. Ta se aplikuje přímo do žíly pacienta za tím účelem, abychom dosáhli lepšího zobrazení orgánů a při vyšetření cév to platí bez výjimky,“ vysvětlil primář. Tato látka může mít u některých pacientů škodlivý vliv na ledviny, tudíž zmenšením objemu podávané látky se sníží riziko komplikací.

„Další zajímavou výhodou je, že u řady vyšetření jsme vyřadili povel k zadržení dechu, což někteří pacienti, zvláště ti trpící dušností, mohli považovat za jistý diskomfort,“ pokračoval Marian Wierzgoń a přidal ještě technickou výhodu, kterou ocení zdravotníci: „Nový přístroj má lepší rozlišovací schopnost, tudíž zobrazení je přesnější a poskytuje možnost kvalitnější diagnostiky,“

Obměna zdravotnických přístrojů trvala v nemocnici 14 pracovních dnů. Zahrnovala demontáž starého CT a jeho odvoz, drobné interiérové úpravy a opravy, kontrolu a úpravu vzduchotechniky, návoz, montáž a zprovoznění nového přístroje. Současně se zdravotníci dočkali instalace čtyř prohlížecích stanic.

Celý článek si můžete přečíst v tištěném Třineckém hutníku.

Další zprávy z regionu