Nemocnice Podlesí má nový rentgenový přístroj

Oddělení intervenční radiologie Nemocnice Podlesí má nový skiagrafický přístroj. Investice do nového přístroje, který nahradil starší typ, přesáhla 3 miliony korun. Jeho pořízení bylo dalším krokem k modernizaci přístrojového vybavení oddělení intervenční radiologie.

Novým přístrojem lze snímkovat pacienty stojící, sedící i ležící. Foto: nemocnice

„Hlavní výhodou nového systému je přímá digitalizace snímků, což znamená, že je expozice detekována přímo ve speciálním detektoru, jenž je integrální součástí přístroje a přes počítačový řetězec je okamžitě generována obrazová informace. Výhodou je špičková kvalita obrazové dokumentace a okamžité generování snímku, zhruba dvě sekundy od expozice,“ říká vedoucí radiologický asistent oddělení intervenční radiologie Nemocnice Podlesí Bogdan Wierzgoń s tím, že denně na oddělení provádí snímkování zhruba u 100 pacientů.

Digitální skiagrafický systém zajišťuje kompletní rozsah požadovaných vyšetření. „Můžeme tedy pořizovat snímky pacienta stojícího, sedícího i ležícího, díky stropnímu závěsu můžeme snímkovat i pacienty na lůžku,“ uvedl vedoucí radiologický asistent.

Celý systém má podle Bogdana Wierzgoně velice příjemné uživatelské rozhraní. Nastavení parametrů je jednoduché – slouží k tomu jenom monitor, klávesnice a myš. Součástí přístroje je vertigraf s pevným detektorem, který slouží pro snímkování vestoje, dále pevný stůl s pohyblivým detektorem a stropní závěs s rentgenkou. „Díky bohatému softwarovému vybavení je snímek možno před odesláním do PACSu – systému na ukládání dat ­– dodatečně upravit,“ uzavírá radiologický asistent.

Další zprávy z regionu