Nemocnice pořádá Den zdraví a prevence

Jak zdravě zhubnout? Stravuji se správně? Co je nejlepší pro diabetiky? Umím si vůbec správně umýt ruce? To a ještě více lidé zjistí v Nemocnici Agel Český Těšín, která pořádá Den zdraví a prevence.

Nemocnice v Českém Těšíně se stane dějištěm Dne zdraví a prevence. Foto: Agel

Po dlouhé době, kdy byly v důsledku koronavirové pandemie omezené všechny akce, pořádá Nemocnice Agel Český Těšín tradiční Den zdraví a prevence. Vypukne ve čtvrtek 9. září od 14 hodin. Zájemci mohou během jednoho odpoledne zjistit mnoho informací o svém těle a jeho kondici. Akce bude slavnostně zahájena v nemocniční zahradě, ve které bude mít bohatý program své místo. Vystoupení zde také mužský komorní sboru Choir.

„Prevence je velice důležitá, protože včasné odhalení zdravotních problémů je základem úspěšné léčby. Jsme rádi, že po pauze vynucené pandemií, se k těmto osvětovým akcím můžeme vrátit,” těší předsedkyni představenstva Nemocnice Agel Český Těšín Barboru Zbránkovou.

„Chtěli bychom vyzdvihnout výbornou spolupráci s Agel Střední zdravotnickou školou, která se rovněž bude na akci podílet,” podotkla členka představenstva Nemocnice Agel Český Těšín Alice Ručková. Jak dále řekla, studenti chodí do nemocnice na odbornou praxi a chtějí seznámit veřejnost s dovednostmi, které si osvojili. „Ukážou například, jak správně poskytnout první pomoc,” doplnila.

Během tříhodinového programu návštěvníci například v jednom z připravených stánků zjistí, jak se zdokonalit v technice mytí rukou.

V nemocniční zahradě nebudou chybět ani zdravotníci z rehabilitace, kteří se zaměří na rehabilitaci chodidel, správnou techniku chůze, předvedení stimulace plosek nohou a vyšetření na podoskopu. „Tato vyšetření provádíme v rámci rehabilitační ambulance a následně provádíme korekci pohybových stereotypů. Správné postavení nohou při chůzi a odstranění jejich vad vede často úspěšně k odstranění bolesti páteře,“ vysvětlil vedoucí fyzioterapeut Alfréd Heckel.

Podoskop dokáže zobrazit špatné zatížení plosek a vyšetření na dvou vahách odhalí jednostranné přetížení končetin a následné řetězení problémů k páteři. To vše mohou na místě fyzioterapeuté vyšetřit a doplnit ukázkou vhodného cvičení.

V dalších stánku se může veřejnost poradit s nutriční terapeutkou, která na speciální váze určí podíl tuku, svalové hmoty a vody v těle a doporučí zdravý jídelníček. Nebo se mohou občané poradit se sestrou specialistkou na diabetes, která bude měřit hladinu cukru v krvi. Součástí odpolední akce bude i ukázka polohování a přesunů imobilního člověka i možná konzultace se specialistkou na inkontinenční pomůcky včetně jejich prezentace.

Nemocnice AGEL Český Těšín připraví také nevšední procházku zahradou mezi panely, na nichž bude mapováno dění v nemocnici v náročném období pandemie. Neméně zajímavá bude i výstava o Těšínské tramvaji s dobovými fotografiemi.

Další zprávy z regionu